VÄLJA BANK

För att få tillgång till lägsta courtagen (avgifter) och s k superfonder vilket är fonder utan avgifter, rekommenderar jag sig att registrera konton både på Avanza och Nordnet och SAVR. Superfonder är förvisso unget annat än lockfonder för att få dig att teckna ett konto, men varför inte tacka och ta emot?

Dessa banker hade hittills inte haft kontokort utan är banker för sparande. Därför måste man ha lönekontot på någon annan bank. Citybank kan t ex vara ett alternativ som har bankgaranti och lite ränta.

Mer exakt fungerar garantin på så sätt att staten går in i institutets ställe och betalar ut tillgångar samt upplupen ränta om banken går i konkurs. I skrivande stund gäller garantin upp till 100 000 euro (cirka 900 000 kr).

Superfonderna är tänkta som lockfonder för att du skall investera. Tanken är sedan att du skall lockas över och göra aktie och fondaffärer med högre courtage. Courtaget är som tidigare nämnts själva modersmjölken i bankernas verksamhet och denna affärsidé gäller för alla banker.

Som förmedlare av fonder får de betalt av fondbolagen genom s k kickback, dvs halva värdet på avgiften. Som exempel kan nämnas att om avgiften är 2% så får banken behålla 1%.

Eftersom att flera akademiska studier inte har kunnat påvisa någon bättre avkastning för ”aktivt” förvaltade fonder med höga avgifter än passiva s k indexfonder med låga avgifter, kan man lätt dra slutsatsen att det är du i egenskap av småsparare som får betala för fondbolagens höga vinster.

Endast en av tjugo fonder presterar mer än index över tid. Högavgiftsfonder har redan från början en större uppförsbacke då de måste prestera som index plus den höga avgiften. För en lågavgiftsfond räcker det med att prestera index för att resultatet skall bli likvärdigt med en aktivt förvaltad fond.

Mer om detta längre fram. Exempel på superfonder är Avanza Zero, Nordnet Superfonden Sverige, Finland, Danmark och Norge.