FED-FEDERAL RESERVE

USA har ett privatägt centralbankssystem där högsta styrelsen är offentlig och politiskt tillsatt. Amerikanska kongressen har satt upp tre huvudmål för Federal Reserve:

  • Maximera sysselsättning
  • Stabilisera priser
  • Hålla långa räntor
Dess uppgifter har utökats till att sköta USA:s monetära politik, övervaka och reglera banker, bibehålla stabilitet i det finansiella systemet samt att erbjuda finansiella tjänster till banker och den amerikanska regeringen och utländska offentliga institutioner.

Federal Reserve bedriver också forskning om ekonomi. Federal Reserve är självstyrande vilket innebär att de ej är skyldiga att redovisa något för någon, inte ens för den amerikanska staten. Största enskilda långivare till USA är det egna landets privat centralbank Federal Reserve .

ECB- EUROPEISKA CENTRALBANKEN

ECB ansvarar för att, tillsammans med riksbankerna de medlemsstater som har euron som valuta, föra unionens penningpolitik. Centralbanken är därmed en av världens viktigaste banker. ECB utger Euron.

Man har som mål att undvika att Eurozonen drabbas av en likande lång recension som Japan har haft under mer än 20 år. Därför siktar man på låga räntor i de kommande fyra åren.

PBC-THE PEOPLÉS BANK OF CHINA

PBC The People's Bank of China. Kinas folkbank som den heter på svenska, innehar mer finansiella tillgångar är något annat offentligt organ i hela världen. Till bankens ordinarie uppgifter hör också finanspolitisk kontroll samt valutareglering på det kinesiska fastlandet.