SÅ RÄCKER PENGARNA FÖR ALLTID?

En vanlig fråga som man får är hur mycket måste man spara för att pegarna aldrig skall ta slut. En tumregel finns som säger att har du 25 gånger årsutgifterna i kapital och tar årligen ut 5%, så ska  pengarna räcka för alltid. För de flesta handlar det om att bli dollarmiljonär. 

Med "räcker för alltid" avses att avkastningen på kapitalet som vi har sparat ihop, gör att pengarna räcker livet ut. Ett par goda råd på vägen lyder enligt följande:

1. Börja spara i tid. Warren Buffet har sagt att världens åttonde underverk är ränta på ränta-effekten. Om man hade satt in en krona till 10 procentig avkastning när Jesus föddes så hade man haft mer pengar än vad som finns i hela världen idag. (Bör kanske kontrollräknas - men ni förstår min poäng i alla fall?).

Aktiestinsen brukar säga att först köper man en aktie, och sedan väntar man på att utdelningen blir lika stor som det man en gång betalade för aktien. Så skjut inte upp projektet. Den bästa tiden att börja spara var för 10 år sen. Den näst bästa är idag.

2. Gör sparandet roligt! Våga drömma och sätt mål för ditt sparande. Dina drömmar avgör hur mycket du behöver spara varje månad, och hur stor risk du kan ta för att få den avkastning du vill.

3. Lev lokalt – ha så mycket som möjligt av det du behöver inom gång- och cykelavstånd.

4. Bo inte större än du behöver.

5. Lös alla problem en gång – ha inte både sommarstuga och båt samtidigt som du vill resa utomlands hela sommaren, prioritera. Simulera dina privata investeringar med en enkel "pay-off" kalkyl.

6. Se över dina abonnemang – streamingtjänster kan verka billiga, men     om du har flera blir det mycket pengar i längden, kanske behöver du bara en? Se också om du kan sänka dina mobilkostnader.

7. Kategorisera dina utgifter rätt – om du sätter hämtmat under kategorin ”bekvämlighet/lyx” i stället för ”mat” börjar du automatiskt tänka annorlunda på hur du spenderar dina pengar.

8. Spara månadsvis och långsiktigt genom att bygga upp en buffert på ett sparkonto och investera resten av pengarna. Ha is i magen och rör inte pengarna bara för att det går upp och ner varje vecka. Tänk långsiktigt. Med sparhorisont på 10 år kan du ta större risker. Att ta större risker kan ge högre avkastning, oberoende av marknadens korta svängningar