BANKER I SVERIGE

Affärsbanker
Alla de fyra storbankerna-Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB är affärsbanker, men även mindre och medelstora banker i Sverige som t ex Danske Banks, Ikano Bank och Marginalen bank är affärsbanker. En affärsbank är ett aktiebolag som regleras av Lagen om bank- och finansieringsrörelse och är den klart vanligaste banken idag.

•Föreningssparbanker. Dessa banker dök upp i Sverige för över hundra år sedan men då kallades de för andelsbanker och jordbrukskassor. Som namnet anger var dessa banker inga aktiebolag utan var ekonomiska föreningar. På 1990-talet ombildades bankerna emellertid till aktiebolag och ingår nu i Swedbank-koncernen. Swedbank är en så kallad affärsbank.

•Sparbanker. Sparbankerna ägdes tidigare att Sparbanksstiftelser som uppmuntrade sparsamhet, därav namnet ”sparbank”. På 90-talet ombildades sparbankerna, precis som föreningsparbankerna, till aktiebolag och de flesta av dem ingår idag i Swedbank-koncernen, även de som fortfarande drivs av stiftelser.

Nischbanker
Dessa affärsbanker nischar sig på ett mindre antal banktjänster, t ex bara på inlåning och utlåning.

Medlemsbanker
Dessa banker är mycket ovanliga men det finns två stycken: JAK medlemsbank och Ekobanken. En medlemsbank värnar framförallt om sina medlemmars intressen och etiska principer och använder sig inte av en vanlig räntesättning utan tar en viss avgift istället

Investmentbanker
En investmentbank är en värdepappersrörelse som förmedlar och ibland även emitterar finansiella tillgångar. Den ger vanligen även finansiell rådgivning och handlar för egen räkning. Genom sin tillgång till finansiella marknader hjälper investmentbanker sina kunder att erhålla kapital genom att exempelvis emittera aktier och obligationer. Kunderna kan vara större företag eller länder som behöver låna för att täcka budgetunderskott. Investmentbanker kan även introducera större och mindre företag på en aktiebörs samt organisera sammangåenden och förvärv.

Internationell konkurrens
Vi svenskar har idag stor vana av internationella banker, detta då flera av de utländska giganterna sedan lång tid tillbaka finns etablerade här med egna kontor i Stockholm. Inom segmenten strukturerade produkter och börshandlade värdepapper har de svenska bankerna mer eller mindre fått kapitulera i kampen mot aktörer som brittiska RBS, tyska Commerzbank samt de båda franska jättarna BNP Paribas och Societe Generale. Även Deutsche bank har haft stark exponering mot den svenska marknaden liksom amerikanska Morgan Stanley och Citigroup.