ATT VÄLJA KONTON?

Man kan spara i tre typer av konton nämligen:

  • ISK(Investeringssparkonto)
  • KF (Kapitalförsäkring)
  • VP-konto
ISK och KF anses vara de mest förmånliga konton för sparande i fonder och aktier. Både ISK och Kapitalförsäkring är schablonbeskattade konton, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år av kontots värde. 2018 var det 0,45%. Med schablonskatten följer också att spararna inte behöver deklarera köp och försäljningar, men man kan å andra sidan inte kvitta vinster mot förluster.

En situationer då ISK är att föredra är om man vill rösta för sina aktier på bolagsstämmorna. Det kan man inte göra i en kapitalförsäkring. En situation där KF istället är att föredra är om man vill att någon annan än ens arvingar ska få pengar om man avlider. I ISK kan man inte sätta in en förmånstagare, utan pengarna går den vanliga arvsordningen.

I ett VP-konto däremot skattar du 30% av vinsten vid försäljning av en tillgång. Den som planerar att sätta in och ta ut pengar ofta under året bör använda en vanlig depå. Schablonskatten baseras nämligen på insättningar och frekventa insättningar och uttag driver upp skatten.

Därför passar schablonbeskattade sparformer bäst för långsiktigt sparande.
VP-Konto är sannolikt den bästa lösningen man vill spara i de trygga men lågavkastande korta räntefonderna. Med avkastningar på några få procent så är avgiften på ett ISK för högt.


Själv har jag bara ISK undantaget till barnen där jag valt en kapitalförsäkring Barn på Avanza. Det viktiga här är att du blir kund i ditt eget namn. Anledningen till att ha det i eget namn är förfoganderätten. Om du har det i barnets namn så äger de facto barnet pengarna och vid dess 18-års dag får det även förfoganderätten. Du riskerar alltså att alla besparingarna bränns i ett sjudundrande 18-års partaj. Den andra möjligheten är att du öppnar ett ISK i eget namn och sparar till barnen i det.