WORLD ECONOMIC FORUM

World Economic Forum (WEF) är mest känd för den årliga konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse, med säte i Cologny, Genève. Mötet samlar inflytelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö. Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ.

Det stora evenemanget – årsmötet – samlar verkställande direktörer från medlemsföretagen samt valda politiker, representanter från universitetsvärlden, frivilligorganisationer, religiösa ledare och media. Omkring 2 200 deltagare samlas för det fem dagar långa mötet, där deltagare har möjlighet att besöka några av de 220 sessionerna i det officiella programmet. Diskussionerna inriktas på viktiga frågor av globalt intresse till exempel internationella konflikter, fattigdom och miljöproblem. Totalt är cirka 500 journalister närvarande.