FRISKRIVNINING

Rikskolan ger bara generella råd om din privatekonomi. Råd som främst baserar sig på historiska data för vad som lönat sig för de allra flesta under lång tid. Det är det enda vi har att förhålla oss till.

Det ankommer på var och en som önskar investera på börsen att göra sin egen bedömning av en investering  och de risker som är förknippade därmed. Det finns inga garantier för att någon investering inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras på börsen kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.