”Det finns två sätt att förslava en nation, via svärdet eller via skuld. – John Adams”

VILKA LÅNAR UT PENGAR TILL USA?

Ovanstående bild visar vilka långivarna är

USA är det land med störst totala statsskuld i reala termer. Dock har man inte panik i USA för det. Förklaringen är att så många länder använder USD som reservvaluta för att betala sitt handelsöverskott. De är mer än villiga att skjuta till ytterligare pengar för att inte skjuta den amerikanska ekonomin i sank.

VARFÖR INGEN ANNAN NATION TJÄNAR SÅ MYCKET PÅ SIN VALUTA

Långivarna får stå närmast presidentenm på denna berömda bild. Långivarna är bla en socialistisk president och en diktator

Idag är det internationella finansiella maskineriet byggt på dollarn. Dollarn är det bytesmedium som den mesta av världshandeln bygger på och därför finns det massor av dollar eller dollardenominerade tillgångar i banker och finansinstitut världen över. Men varje gång USA:s centralbank Federal Reserve trycker upp en ny dollar minskar även värdet på de dollar som cirkulerar i andra delar av världen.

Om USA väljer att pressa ner värdet på dollarn, genom att t.ex. trycka mer pengar, eller hålla nere räntorna, skulle värdet på andra valutor stiga gentemot dollarn. Eftersom USA konsumerar väldigt mycket av vad många andra länder producerar, som t.ex. Kina, skulle detta innebära att det blev dyrare att köpa produkter från Kina. Kina vill således inte att deras Yuan ska stiga gentemot dollarn. Bättre att hålla den så billig som möjligt.

Man kan förklara hur USA exporterar sin inflation till Kina i 10 enkla steg:
1. Amerikaner köper saker de inte behöver för pengar de inte har (förutom på det enorma amerikanska kreditkortet) från Kinesiska företag.

2. Amerikanska banker skapar nya dollar ur tomma intet genom att skapa skuld åt amerikaner och genom att ge dollar till kinesiska företag.

3. Den nyskapade skulden stannar i USA medan de nyskapade dollarna lämnar USA.

4. Det kinesiska företaget som får de nya dollarna tar dem till den kinesiska centralbanken och växlar dem mot yuan (RMB).

5. De nya yaunen som företaget får i utbyte mot dollar trycker kinas centralbank upp ur tomma intet.

6. Kinas centralbank tar de dollar de har fått och lägger dem i sitt "valv".

7. Eftersom de nya dollarna nu är tagna ur cirkulation påverkar de inte marknadsvärdet på dollarn negativt, vilket leder till mindre prisinflation.

8. Däremot har nya kinesiska yaun (RMB) kommit ut i cirkulation vilket ger monetär inflation som - eftersom dessa nya yuan cirkulerar i samhället - leder till prisinflation.

Det räcker alltså inte att bara trycka nya pengar utan de måste även cirkulera ute i samhället. Trycker man pengar och stoppar dem rakt in i ett valv skapas ingen inflation. Först när de nya pengarna släpps ut i cirkulation drivs priserna upp till dess att jämvikt uppnås och prisnivåerna motsvarar den nya mängden pengar.