MAKROINDEX

Ibland undrar man vad det är som orsaker dessa stora svängningar på börsen.
Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York. Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i värde än de amerikanska. När luften gick ur aktiemarknaden, föll istället den svenska börsen mer än den amerikanska. Den svenska börsen präglas alltså av relativt stora kursförändringar över tid.

En tydlig sifra som har direkt inverkan på världens börser är de
amerikanska arbetslöshetssiffrorna. Bakgrunden är att ca 70 % av den amerikanska ekonomin bygger på privatkonsumtion.

John Lönnqvist, marknadsanalytiker på IG Markets, berättar att han brukar studera tyska DAX 30 från klockan 08.00 för att få indikationer på hur börsen kommer öppna klockan 09.00. Stockholmsbörsen har nämligen en tendens att följa utvecklingen av DAX

PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Volatilitetsindex (VIX)Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)
– Brukar även kallas för skräckindex och visar de förväntade svängningarna på marknaden, uppåt eller nedåt. Indexet utgår från amerikanska S&P 500-indexoptioner och kan delas in i fyra olika steg enligt John Lönnqvist.
– När indexet ligger mellan 15 och 25 kan marknaden anses som lugn medan 25-35 indikerar en orolig marknad. Om indexet stiger till 35-45 kan den anses som rädd medan kurser över 45 klassificeras som en marknad i panik, säger Lönnqvist.

Big Mac Index- Index som indikerar om ett lands valuta är över- eller undervärderad i förhållande till den amerikanska dollarn. Indexet jämför priset på hamburgaren Big Mac världen över och räknar sedan om priserna i de aktuella valutakurserna till dollar för att då se om priset på den amerikanska och den utländska burgaren (växlat till dollar) skiljer sig åt. Skiljer sig priset åt efter växlingen är valutan med andra ord felprisat i förhållande till dollarn. Just Big Mac används av den anledningen att denna produceras inhemskt och Big Mac är densamma världen över, vilket ger ett så rättvist värde som möjligt.

Total Competitiveness Weights Index (TCW)
Visar hur kronans värde förändras mot andra valutor. TCW-index består av en korg av valutor. Stiger index innebär det att den svenska kronan försvagas. En svag krona kan dock gynna svenska företag då det blir billigare för utländska företag att köpa svenska produkter.

Konsumentprisindex (KPI)
Det mått som används för att mäta inflationen, det vill säga prisutvecklingen i ett land. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och framställs varje månad.