BERÄKNA DIN SKULDKVOT

En bra tumregel att känna till är att man skall ha huslån till halva taxeringsvärdet. Kanske kan upplevas som en utopi av en del i storstäderna.

I den här kalkylatorn kan du beräkna din och ditt hushålls skuldkvot i förhållande till de disponibla inkomsterna. Till disponibla inkomster räknas alla inkomster efter skatt inklusive bidrag såsom t.ex. barnbidrag. I låneskulden räknas alla skulder som hushållet har.

Riksbanken ser skuldkvoten  som ett mått på eventuella risker . Genomsnittet för svenska bolåntagare som är 315 %. Den genomsnittliga skuldkvoten är enligt Riksbanken (2013) ca 170 % för alla hushåll, men då räknas även skuldfria hushåll in.

Exkluderar man de skuldfria hushållen ligger skuldkvoten på ca 300 % som genomsnitt för landet och ca 400 % i storstäderna. Av t.ex. nya bolån ligger över 58 % på över 300 %. För att man skal få en känsla för hur hårt skuldsatt Sverige är så kan man titta närmare på följande jämförelsesiffror som Riksbanken släppte 2015:

Den aggregerade skuldkvoten för alla hushåll (inkl. med 0 i lån) är 170 %
Genomsnittskuldkvoten för bolåntagare är 315 %.

  • 170 000 hushåll har en skuldkvot på 600 % eller mer
  • 590 000 hushåll har en skuldkvot på 300 % eller mer
  • 10 % av alla nya bolåntagare har en skuldkvot över 600 %
  • En mycket lten andel, kanske så låg som 3%,  av svenskarna har inga lån på sin bostad