VILKA BRANCHER GENERERAR SVERIGES BNP?

Industrins varuproduktion utgör ca 20% av Sveriges ekonomi enligt nedanstående kakdiagram. Tjänsterna utgör sammanlagt ca 70%.

Hur bedömer man svensk konjunktur?
Ett omtalat index som säger mycket om svensk konjunktur är det s k inköpschefsindex-PMI (Purchase Manager Index). 200 inköpschefer med central placering i svenskt näringsliv ger sina uppgifter om industriföretagens orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstider och lager av inköpt material.

Industrin står visserligen för en mindre del av svensk ekonomi på ungefär 20 procent, medan tjänstesektorn utgör hela 50 procent, men går det dåligt för industrin påverkar det också tjänstesektorn. PMI skiljer sig från andra konjunkturindikatorer genom att det är framåtsyftande i stället för att berätta om historien.PMI publiceras den första vardagen i varje månad.

VAD EXPORTERAR OCH IMPORTERAR SVERIGE?

Var i världen hamnar då de svenska varorna som går på export? Jo, vår största exportmarknad är andra länder i Europa. Där hamnar nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar. Cirka 10 procent vardera av varuexporten går till Norge och Tyskland. Vanliga exportprodukter till Norge är elektronik och personbilar medan Tyskland köper in mycket pappersvaror, bilar och medicinska produkter av oss.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor).

TILL VILKA LÄNDER EXPORTERAR SVERIGE?

För Sveriges del är Norge och Tyskland de viktigaste kunderna för vår export. Tysklands ekonomi är viktigare för Sverige än USAs. Viktigt att känna till är att
fyra miljoner norrmän totalt sett är viktigare för svensk ekonomi än 80 miljoner tyskar. Då är gränshandeln inräknad.

Vår största exportmarknad är andra länder i Europa. Där hamnar nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar. Cirka 10 procent vardera av varuexporten går till Norge och Tyskland. Vanliga exportprodukter till Norge är elektronik och personbilar medan Tyskland köper in mycket pappersvaror, bilar och medicinska produkter av oss.

HUR FÖRDELAR SIG PENGARNA I SVERIGE

Enligt uppgift skall ca 70% av allt kapital finnas koncentrerat till Stockholm. Siffran har varit svår att verifiera men diagrammet nedan från 2004 talar sitt tydligaste språk om hur enormt mycket kapital som är koncentrerat i Stockholmsregionen