SÅ HÄR ÖVERLEVER DU OM DU LEVER LÄNGE

Följande text kommer från Sparrebellens nyhetsbrev som jag fann läsvärt.

Ett gammalt skämt i pensionsbranschen är att fråga ”om du talar om när du skall dö tar vi fram en perfekt pensionsplan”. Problemet är att ingen av oss vet hur mycket tid vi har kvar, men den glada nyheten är att vi lever allt längre så det gäller att planera sina pensionsuttag så att pengarna inte tar slut för tidigt. Nedan några sammanfattande tankar om hur man kan tänka när man börjar fundera på att ta ut sin pension:

1. Inkomstpensionen och PPM
Fördelen med den allmänna pensionen är att den är livsvarig och att man har flexibiliteten att starta och stoppa utbetalningarna när man önskar. Men, för varje år man väntar med att ta ut pensionen så ökar pensionen med ungefär 8 % resten av HELA livet.

Slutsatsen är att det är bra att försöka vänta med att ta ut den allmänna pensionen så länge som möjligt.
 
2. Tjänstepensionen
 Då många har 7-8 olika tjänstepensioner om man bytt arbetsgivare under arbetslivet är det en bra idé att försöka ta ut ”mindre slattar” så tidigt som möjligt då de både kan ha fasta avgifter och ibland höga förvaltnings-kostnader. Men var försiktig med att ta ut ”det största” tjänstepensionskapitalet på bara fem år, för det kan vara bättre att fördela kapitalet under många fler år.

3. Privata besparingar
Det kan vara bra att försöka att vänta med att göra slut på privat kapital så länge som möjligt för det kapitalet kommer de efterlevande automatiskt att ärva.

4. Egna bostaden
 Om man klarat av att amortera lånen på den egna bostaden tycker jag att man skall ha denna tillgång som ett reservkapital som kan utnyttjas om något större behov uppstår på ålderns höst. Att sälja och flytta till något mindre kan vara ett alternativ. Flyttskatten måste ju någon gång betalas (även om kan spekulera i att den kommer att sänkas).

Men se upp med så kallade Seniorlån som Hypotekspension marknadsför. De har höga räntor (idag ca 5 %) och då räntan läggs på låneskulden och man lever allt längre innebär ränta-på- räntaeffekten att man kan ha förlorat hela huset om 20-30 år.

5. Lägre kostnader än intäkter varje månad
 Om man lever efter denna princip kommer ju pengarna aldrig att ta slut. Fördelen med att vara pensionär är att man inte behöver så många nya prylar så det kanske är upplevelser man skall satsa på istället.

6. Med bra ekonomi kan man ha hög risk hela livet. Ett gammalt klassiskt sparråd är att man skall ha lika stor andel i ränteplaceringar som man har ålder i år. En 80-åring skulle då bara ha 20 % i aktieplaceringar vilket givetvis kan vara bra om man är nervös för att aktiemarknaden skall rasa. Men min förebild Warren Buffett (idag 87 år) har skapat 95 % av sin förmögenhet efter det att han fyllde 60 år genom att han behöll sin exponering mot sitt egna bolag Berkshire Hathaway.

En aktiekunnig aktieägare i Spiltan konstaterade att han under de senaste åren haft för lite exponering mot aktiemarknaden så han började fundera på vilken sparhorisont han hade. Både han själv och hans barn hade det bra ställt så slutsatsen var att han egentligen sparade till de ofödda barnbarnen. Då kan man ha en riktigt långsiktig sparstrategi.

7. Med sämre ekonomi måste man ta mindre risk
 Då man bygger upp sitt pensionskapital under hela livet går det tyvärr inte att ”rätta till” för lite avsättningar när man blir pensionär. Om till exempel boendekostnaderna tar en stor del av pensionsutbetalningen kan man heller inte placera kapitalet med stor exponering mot aktiemarknaden för någon gång kommer det säkert en ny nedgång på 40-50 % på aktier.

8. 4 %-regeln
Om man har ett totalt pensionskapital på 5 miljoner kronor och konsumerar 200 000 kr (4 %) varje år räcker pengarna i 25 år. Men, man får också en löpande avkastning på kapitalet vilket gör att kapitalet räcker längre. Om man har möjlighet att placera pengarna till 6 % i avkastning så tar ju pengarna kanske aldrig slut.

VAR BEFINNER SIG DE RIKASTE SVENSKA PENSIONÄRERNA?

Rikast pensionärer finns i Portugal, därefter Malta, Frankrike, Thailand och Spanien. I Portugal slapp man tidigare skatt på tjänstepension under 10 år. 

Många undviker också skatt genom att starta ett holdingbolag utomlands och överlåta sitt svenska företag dit. Mycket talar för arr detta kommer att bestå eftersom att inget land vill överlämna självbestämmandet på beskattningen till EU. Finland har dock lyckats med att förhindra dylik skatteflykt.