INFLATION

Du kan på ett roligt sätt jämföra gamla priser mot dagens med SCBs prisomräknare. De mest häpnadsväckande är om man jämför hur lågt gårdar och öar var värderade för 100 år sedan. Tydligen var inte denna marknad lika het som idag .

Pengar är gjorda för att tappa i värde, men vad orsakar värdeminskningen eller som vi säger inflationen. Det finns många orsaker till att det uppstår inflation, här är några exempel:

  • Om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar stiger priserna och pengarnas värde urholkas. De mest kända exemplen på tider med väldigt hög inflation, så kallad hyperinflation, kännetecknas av att centralbanker minskade pengarnas värde genom att de tryckte för stora mängder sedlar.
  • Stor efterfrågan – folk vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera.
  • Om kostnaderna för att producera varor och tjänster stiger kan företagen behöva höja sina priser som kompensation för stigande produktionskostnader. Detta kan till exempel bero på att lönerna har stigit eller att oljan har blivit dyrare.
  • Förväntningar – om företag och hushåll tror att priserna ska öka kan de anställda kräva högre lön som kompensation vilket företagen i sin tur kan kompensera med höjda priser. Man har genom att förvänta sig inflation skapat inflation. Detta kan leda till att ekonomin hamnar i en uppåtgående spiral av ökade löner och priser som kan vara svår att bryta