RIKSBANKEN

Riksbanken är Sveriges centralbank. Banken är faktiskt en av världens äldsta och grundades så tidigt som 1668. Riksbankens har till uppgift att ansvara för den svenska penningpolitiken samt att se till att betalningsväsendet är säkert och stabilt. Förenklat kan man säga att riksbanken har två huvuduppgifter:

1. Riksbanken ska se till att pengarna behåller sitt värde och den ska övervaka så att betalningar sker säkert och effektivt.

2. En annan uppgift är att ha hand om landets guld- och valutareserv. Riksbanken har också ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt. Riksdagens mål är 2% inflation mätt på KPI konsumentprisindex.

Det justerar man genom att höja och sänka reporäntan beskrivet i ovanstående modell. Det är den ränta om en bank kan låna eller placera till i landets riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknads-räntorna och därför kallas den ofta styrränta.

Påverkan på inflationen görs genom det som kallas transmissions-mekanismen via flera olika kanaler såsom korta och långa realräntor, växelkursen och mängden krediter. Genomslagen sker med olika grad av fördröjning. Många gånger tar det upp till 2 år innan den fulla effekten kan mätas.