SPARA TILL BARN

Man brukar nämna 200.000 kr som ett riktmärke för hur stor grundplåt ett barn skall ha när de flyttar hemifrån. Av diagrammet nedan framgår hur du maximerar ditt sparande till barnen...

Konton: Tycker att en kapitalförsäkring för barn i ditt eget namn är det bästa alternativet. Det viktiga här är att du blir kund i ditt eget namn. Anledningen till att ha det i eget namn är förfoganderätten. Om du har det i barnets namn så äger de facto barnet pengarna och vid dess 18-års dag får det även förfoganderätten.

Du riskerar alltså att alla besparingarna bränns i ett sjudundrande 18-års partaj. I ett investeringssparkonto kan man däremot inte sätta in en förmånstagare, utan pengarna går den vanliga arvsordningen.
Jag placerar alla deras pengar i passivt förvaltade indexfonder.

Veckopeng: Jag följer de rekommenderade nivåerna på veckopeng. Dock utgörs hälften av grundlön och häften av arbete. Arbetet betalas enligt en förutbestämd tariff angiven i appen veckopengen på bilden nedan. Tex så omvandlas tjänsten diska till 20 kr. Jobbar de hårt så kan de också tjäna betydligt mer.

Uppfostran: Att lära sina barn fördröjd belöning benämns som en av de viktigaste lärdomarna man kan ge sina barn. Att bara få utan motprestation och fördröjning kan skapa stora problem när man som vuxen ställs inför en annan verklighet. Jag känner även till fall där folk blivit bankrånare i vuxen ålder och inte klarade av den bistra verkligheten.

Förmågan att uthärda till man fick sin fördröda belöning beskrivs i det sk marsmallowtestet som är ett experiment med barns impulskontroll. Testet utfördes på 5-åringar som var och en fick en Mashmallow. Om de klarade att inte äta upp sin Mashmallow under de första tio minuterna fick de ytterligare en Mashmallow.

Vissa av barnen klarade att vänta och andra inte vilket kanske inte var så förvånande. Men kanske mer intressant var att de som klarade att vänta också blev mer framgångsrika senare i livet. För de som inte klarade att vänta gick det sämre och de hade större tendens att hamna i drogmissbruk.

Ännu mer intressant blev det när man studerade barnen i väntrummet tillsammans med sina föräldrar. För barn med föräldrar som omedelbart passade upp dem när de ville något gick det sämre på testerna än för de barn vars föräldrar var mindre ”curlande”. Detta visade att förmågan till impulskontroll är möjlig att träna.

Testet visar att människor lyckas bättre i livet om de redan som barn får lära sig att tygla sina impulser. Det handlar om att utveckla egna strategier för att stå ut med sådant som är tråkigt eller jobbigt exempelvis att lära sig vänta på: att få uppmärksamhet, att bli bekräftad, att få beröm, att få hjälp, och att nå resultat. Många av de barn som lyckades bäst på testet använde sig av olika lekar för att inte tänka så mycket på det frestande godiset.