SVENSSONS SPARANDE

Förenklat kan man säga att 50 % av befolkningen är arbetarklass, 48 % medelklass och 2 % överklass. Skall vi utveckla detta resonemang ytterligare så brukar man säga att inkomstskillnaden mellan medel- och arbetarklass är 10.000 kr i månaden.

Att ha likvida medel på ca 2-300 000 kr när man dör är en relativt vanlig situation för många människor, särskilt om man inte har några stora tillgångar som fastigheter eller investeringar. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är en genomsnittlig siffra och att det kan variera mycket beroende på individuella omständigheter, som t.ex. livsstil, familjesituation och arbetslivserfarenhet.

Det är också viktigt att ha en god förståelse för hur man hanterar sin ekonomi och hur man sparar och investerar på ett smart sätt för att kunna bygga upp sin förmögenhet över tid. Genom att ta ansvar för sin ekonomi och ha en realistisk bild av sin situation kan man ta steg mot att uppnå sina långsiktiga finansiella mål och öka sin ekonomiska trygghet.

Med överklass menas att man inte måste jobba direkt för sitt uppehälle. Man har en alternativ inkomst som i genomsnitt utgör hälften av intäckterna som man lever på. Genvägen till överklassen är givetvis att gifta in sig.

Det man kan säga till överklassens favör är att de tidigt lär sig om hur pengar fungerar. Något som de andra klasserna normalt sett inte får. Detta och mycket annat är något jag vill ändra på med tillkomsten av Rikskolan.

Hur vi sparar beror givetvis på ålder enligt grafen. Förenklat så brukar man säga att en ekonomi mår bäst av att ha många 40-åringar. Då bygger man hus och investerar mest.

I dagsläget är det bara Indien som har det av de större marknaderna. Att det är så kan man ana sig till av genom att titta på kurvorna nedan som visar hur vårt sparande och konsumerande följer ett mönster.