SVENSSONS SPARANDE

Förenklat kan man säga att 50 % av befolkningen är arbetarklass, 48 % medelklass och 2 % överklass. Skall vi utveckla detta resonemang ytterligare så brukar man säga att inkomstskillnaden mellan medel- och arbetarklass är 10.000 kr i månaden.

Med detta sagt, så tänkte jag här också nämna att i en genomsnittlig stad som Värnamo så har de flesta inte mer än ca 2-300.000 kr i likvida medel när de dör. Då har jag inte tagit hänsyn till fastigheter och annat bundet kapital. Mer än så är det inte enligt staplarna nedan.

Med överklass menas att man inte måste jobba direkt för sitt uppehälle. Man har en alternativ inkomst som i genomsnitt utgör hälften av intäckterna som man lever på. Genvägen till överklassen är givetvis att gifta in sig.

Det man kan säga till överklassens favör är att de tidigt lär sig om hur pengar fungerar. Något som de andra klasserna normalt sett inte får. Detta och mycket annat är något jag vill ändra på med tillkomsten av Rikskolan.

Hur vi sparar beror givetvis på ålder enligt grafen. Förenklat så brukar man säga att en ekonomi mår bäst av att ha många 40-åringar. Då bygger man hus och investerar mest.

I dagsläget är det bara Indien som har det av de större marknaderna. Att det är så kan man ana sig till av genom att titta på kurvorna nedan som visar hur vårt sparande och konsumerande följer ett mönster.