HUR ÄR DET FINANSIELLA SYSTEMET SAMMANKOPPLAT ?

En schweizisk forskare har byggt en datormodell som visar att 100 företag hanterar 80% av världens kapital. Se bilden nedan. Det finns således isolerade marknader utan man säger att marknaderna växeldrar. Med så pass många kombinationsmöjligheter som det tätt sammanlänkade systemet erbjuder, förstår man lätt att börsen är ytterst slumpmässig. Ett virus i någon av noderna kommer således att sprida sig väldigt snabbt till hela systemet.
Den här modellen förklarar till viss del varför det i princip är omöjligt at slå ett index. Under fliken simulera har jag försökt likna detta med att singla slant.

Bilden ovan illustrerar väl hur världens börser påverkar varandra med utgångspunkt från New York. Ibland får vissa uppgifter världens börser att fallla till synes utan förvarning. En vanligt förekommande sådan siffra är uppgifter om USAs arbetslöshet. Förklaringen till detta är att  70% av USAs ekonomi drivs av privatkonsumtion. Därför är arbetsslöshetssiffrorna väldigt betydelsefulla