VÄRLDENS SKATTEPARADIS

I de så kallade skattepardisen undangöms belopp som skulle kunna betala hela skolgången för samtliga skolbarn i mellanstadietsverige(400.000) eller betala löner till 100.000 undesköterskor.

Dessa centra utgörs framförallt av mikrostater och självstyrande avhängiga territorier (före detta kolonier) och kallas ofta skatteparadis. Schweiz och Luxemburg har på senare år plockats bort från listan. Ett sådant exempel är ön Jersey i Engelska kanalen. Ön är liten till ytan, och förutsättningarna för "naturligt" näringsliv små. Låg skatt har gjort ön rik eftersom den finansiella sektorn är öns huvudsakliga inkomstkälla.

Huvudkontor för riskkapitalbolag som äger skolor och sjukhus i Sverige placeras på Jersey. Huvudkontoret ger ett lån till det svenska dotterbolaget. Räntar är så pass hög att vinsten äts upp i en s k räntesnurra. Svenska myndigheter går miste om skatt och väcker åtal . Detta har dock visat sig svårt då man inte kan bevisa vad som är ”skälig” ränta. Pengar kan i vissa fall flyttas mellan nio olika länder för att förhindra spårning.

Den mer grova kriminaliteten hamnar i Karibien/Panama där vissa så kallade ”brevlådeföretag” kan ha 18.000 företag registrerade. Hela sjöfarten är sk “bekvämlighetsflaggad” hit med påföljd att de kan anställa billig arbetskraft. Många är filippinare.

Några länder saknar het informationsutbytesavtal med Sverige. Ett par märkvärda jurisdiktioner som saknas är UAE, Hong Kong, Niue, Nauru, Comorerna, och ett par ljusskygga forna Sovjet-stater. Dock skall man komma ihåg att länder som tex Schweiz bara lämnar ut den informationen du frågar efter. Det har till och med förekommit att länders skatteverk har fotograferat människor som gått in i Schweiziska banker i Zurich för att senare kunna identifiera dem.

ANONYMA KREDITKORT

Anonyma kreditkortsbetalningar görs ofta av företagare eller privatpersoner för att undgå skatt. Ett s k ”Merchant Account” skapas för att ta emot kortbetalningar.. En anonym kreditkort är i många fall är knutna till ett utländskt konto så skrivs belopp för utbetalningar av utländskt konto i stället för kontot i hemlandet. Detta betalningssätt är inget fel med det så länge skatten inte kringgås.

SKATTEFLYKT HUNDRA GÅNGER DYRARE ÄN FLYKTINGMOTTAGANDE

Förlusterna i skatteintäkter på grund av skatteflykt är nästan hundra gånger större än EU:s kostnad för att ta emot en miljon flyktingar.
Varje år kostar skatteflykten från EU 1 000 miljarder euro – samtidigt som kostnaden för att ta emot en miljon flyktingar är på 12,5 miljarder euro. Det är siffror som sätter debatten om invandringens så kallade kostnader i perspektiv.

SÅ FUNGERAR BREVLÅDEFÖRETAG

Flera av Nordeas förmögnaste kunder har fått hjälp med att placera sina pengar i brevlådeföretag i skatteparadis för att på så sätt undvika att betala skatt. Men brevlådeföretag är inte nödvändigtvis olagligt och det är ännu oklart om någon har gjort sig skyldig till lagbrott.

Tomma bolag
Så kallade brevlådeföretag, eller offshorebolag som det kallas, är tomma bolag som kan användas för att slippa betala skatt hemma. Offshorebolagen finns endast på papper och registreras i länder där banksekretessen är hård.
Offshorebolagets verksamhet finns egentligen i ett annat land än där företaget är registrerat och har en direktör bara för namnets skull. Uppgifter om den verkliga ägaren kan vara svåra att få tag på.

Bolaget äger oftast ett bankkonto i Schweiz eller Luxemburg där till exempel kapitalförvaltning sker. Om brevlådeföretaget bara har verksamhet utanför landet som de är registrerade i, till exempel Panama, och ingen verksamhet alls i landet så behöver det inte betalas någon skatt där.In te alltid olagligt.

Det går inte att på rak arm säga att offshorebolag är olagliga. De första offshorebolagen skapades för att man till exempel skulle ha en oljeplattform i den mexikanska golfen och utvinna olja som skulle till flera länder. Med hjälp av ett offshorebolag kunde man då administrera verksamheten.  
Det kan alltså finnas en anledning att ha ett offshorebolag av rent affärsmässiga skäl. Har man ett offshorebolag men redovisar inkomsten från till exempel kapitalförvaltningen hemma i Sverige har man inte gjort något fel. Oftast döljer sig dock dolda inkomster och skattefusk bakom offshorebolagen.

De flesta vill dölja inkomster
Den vanligaste anledningen till att någon startar ett offshorebolag är att man vill dölja inkomster man haft hemma eller utomlands. Enligt Skatteverket är det vanligt att man gör en bolagsförsäljning av ett bolag som finns i Sverige och låter bli att redovisa vinsten här hemma. Istället kan man då göra en omstrukturering så att vinsten inte syns och blir beskattad i Sverige. Utåt sett verkar man ha sålt bolaget för ett lågt belopp, men den verkliga summan har hamnat i Panamabolaget.

I avancerade skatteupplägg är det vanligt att man döljer äganden genom att brevlådeföretag äger brevlådeföretag som äger brevlådeföretag. Bolagen kan även byta ägare sinsemellan, vilket skapar en närmast ogenomtränglig ägarstruktur.

I flera delstater krävs inte ens legitimation för att få starta ett skalbolag och ingen skyldighet att verifiera ägarens identitet. Det finns inte alltid krav på att uppge syftet med bolagsbildningen.
Olika experter säger till medierna här att det är enklare att bilda ett brevlådeföretag än att skaffa lånekort på biblioteket eller ett fiskekort.

Sedan 2010 har USA en lag som som innebär att finansiella institutioner runt om i världen ska rapportera amerikanska medborgares tillgångar utomlands till USA:s skattemyndighet, men USA är inte beredda till motsvarande information om tillgångar i USA.

USA är ett av få tillfrågade länder som inte anslutit sig till OECD:s standard om internationellt utbyte av finansiell information, utan föredrar bilaterala avtal istället. Enligt experterna är det ytterligare ett skäl till varför USA är populärt att flytta pengar till för dem som vill gömma pengarna eller undvika att betala skatt i sitt hemland.

RÄNTESNURROR

Det kan innebära att ett svenskt bolag lånar pengar till hög ränta av ett bolag i ett lågskatteland, och detta bolag i sin tur lånat pengarna av det svenska bolaget till låg ränta. Det flyttar vinster från högskatteland till lågskatteland.

MOMSKARUSELLER

Något som har ökat varje år inom EU är bedrägerierna med momsen på grund av reglerna kring omvänd skattskyldighet som gör att företag kan fakturera andra företag i andra EU-länder utan att ta ut någon moms. Istället är det köparen som beräknar moms på inköpet. Man skapar sk "momskaruseller".