IMF OCH BIS

IMF -VÄRLDSBANKEN

IMF kan ses som en ekonomisk världspolis och ska ska enligt sina stadgar verka för internationellt monetärt samarbete och makroekonomisk och finansiell stabilitet. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln. IMF har tre huvudsakliga uppgifter:

  • övervakning av medlemsländernas ekonomier
  • utlåning för betalningsbalansstöd
  • teknisk assistans.
Länder som för en i grunden sund ekonomisk politik kan också försäkra sig om lån om de skulle drabbas av betalningsbalansproblem genom yttre händelser. IMF finansierar i första hand sin utlåning med kapital som medlemsländerna tillskjutit i förhållande till sin ekonomiska vikt i världsekonomin.


BIS-Den globala finansiella styrningen
År 1974 skapades Basel Committee on banking supervison (Baselkommitten för banktillsyn”) av centralbankscheferna för G10 . En grupp som inkluderar Sverige och nu inkluderar 12 nationer. Bank for International settlements förser Babselkommitten med dess sekretariat på på 12 medlemmar. Kommitten är sammansatt av högre representanter för från G10 länderna och fastställer reglerna för det globala bankväsendet , inklusive kapitalkraven och kontrollerna på reserven.

Den finansiella kommentatorn Joan Veon skrev på webbplatsen News with Views den 26 augusti 2003
”BIS är platsen där alla världens centralbanker möts för att bestämma vilken handlingslinje de ämnar följa härnest för att stoppa mer pengar i sina fickor, eftersom de kontrollerar mängden pengar i omlopp och hur mycket pengar de skall debitera regeringar och banker när de lånar från dem..

När man förstår att BIS drar i trådarna inom världens penningsystem förstår man att de har förmågan att skapa finansiella uppsving och krascher i ett land. Om det landet inte gör som penningutlånarna inte vill, så är det enda de behöver göra är att sälja dess valuta. BIS kallas också för väldens mäktigaste bank.