HUR MYCKET PENGAR FINNS DET I SVERIGE?

Den total mängden pengar i Sverige uppgår enligt SCB:s senaste rapport till 2 163 215 miljoner kronor. Av dessa består 94 480 miljoner kronor av sedlar och mynt. Andelen sedlar och mynt uppgår således till 4,37 % av den totala penningmängden i Sverige. Resterande 95,63% utgörs av elektroniska pengar som endast finns som en elektronisk siffra.

Sedan milleniumskiftet år 2000 har den totala penningmängden ökat från 1 147 736 mlijoner kr till dagens 2 163 215 miljoner kr. Detta innebär en ökning med 88,5 % på drygt tio år. Under samma period har mängden sedlar och mynt ökat från 82 274 miljoner kr till 94 480 miljoner kronor d.v.s. en ökning på 14,8 %.

År 2000 var andelen sedlar och mynt av den totala penningmängden 7,2 %. Samtidigt som den totala penningmängden ökar lavinartat ökar inte mängden sedlar och mynt. De senaste fem åren har istället mängden sedlar och mynt minskat.