AKTIER, RÅVAROR, FASTIGHETER ELLER RÄNTEPAPPER?

Historien visar att aktier är en överlägsen sparform. Ingen annan tillgång – vare sig fastigheter, obligationer, konst, mineraler eller antikviteter – ger en sådan avkastning som aktier. De senaste 100 åren har Stockholmsbörsen (Affärsvärldens Generalindex) stigit med ungefär 10 procent per år i genomsnitt.

Detta trots oljekriser, fastighetskriser och IT-krascher. Aktier har även slagit fastigheter sedan 2007 och då är finanskrisen 2008 inräknad.
Till och med om man jämför lägenheter I stockholms innerstad under perioden 2007-2014 så har börsen varit bättre. Detta inräknat den finasiella krisen under 2008 då Stockholmsbörsen gick ner 44%.

Resonemanget bygger givetvis på att man har hög riskspridning och följer index. T ex så består indexfonden DNB Global Index av ~1600 bolag. I staplarna nedan kan man se hur olika sparare väljer att vikta sitt sparande beroende på hur optimistiska de är om börsens utveckling.

Till grund för resonemanget ligger det faktum att pengarna har i realiteten ingan annanstans att ta vägen än börsen. Rörselserna på börsen kan man därför likna vid tidvattnets rörselser. Båten på bilden ovan symboliserar här dina pengar. När pengarna strömmar ut börsen vid en börskrash går båten på grund för att sedan åter lyftas upp när marknaden återfår förtroendet. Då pengar är gjorda för att tappa värde över tid så måste de helt enkelt sättas i arbete. Oavsett investering rinner pengarna tillbaka till börsen.

AKTIER ELLER FONDER?

Svaret är entydigt fonder med låga avgifter. De flesta som satsar på enskilda aktier misslyckas slå index. Har obekräftade uppgifter på att ca häften av Stockholmsbörsens företag inte uppvisar vinst. Börsen kan i vissa fall vara den sista utvägen för att hitta kapital när alla andra vägar uttömda.

Att spela på aktier är nämligen slumpartat. I genomsnitt kommer de som köper och säljer en massa att förlora mot Index, men många kommer också att ha tur. Tur är som vi alla vet ingen lyckad strategi vilket visas med simuleringen-sannolikhet.
Skall man ändå satsa på aktier så är investmentbolag det säkraste kortet.