VILKA LYCKAS MED ENSKILDA AKTIER?

Enligt uppgift slutar 9 av 10 privata daytraders under det första året. 75% av alla daytraders gick back år 2000. Det är alltså ingen gyllene väg till rikedom. Av de 11 000 personer som ingår i en undersökningen visar det sig att det är personerna med lägst inkomst som har minst spridning i sin aktieportfölj.

Det är också de som lyckas sämst med sina investeringar. Den som lyckas sämst är i genomsnitt en man, drygt 35 år gammal som nästan uteslutande investerat direkt i aktier, och äger alltså inga fonder.

Bäst lyckas den som i snitt är 43 år gammal och som har en förmögenhet på 2,6 miljoner. Bland dem som lyckas bäst är riskspridningen större och fler har universitetsutbildning. Dessutom finns det fler kvinnor bland dem som lyckats bäst, jämfört med den grupp som lyckats sämst.

 Att pricka en enskild aktie är mycket svårt och vi kärar också lätt ner oss i aktien. Detta leder till de klassiska misstagen att vi säljer för sent. I andra fall säljer vi för tidigt. Själv ser jag enbart aktier som en krydda och har mitt största innehav i indexfonder med låga avgifter.

Aktier har dock den fördelen att man får ett större samhällsintresse. Har hört att man inte bör handla med aktier om man inte har ett grundkapital under ~400.000 kr. Det finns alltid någon som sitter närmare skärmen än du gör kan man också vara säker på.

”Tradar” analytikerna själva?
Enligt en för mig okänd dokumentär var det inte en enda av dessa ”high frequency” analytiker som själva ”tradar” i aktier. De visste helt enkelt att oddsen var emot den som försöker överlista superdatorerna.

Kan alla slå index?
Nej det vore orimligt. Man alla kan bli bättre. Framförallt tror jag det handlar om att lära sig känna igen nedgångar och hoppa av i tid. Vissa a uppgifter gör gällande att man kan förbättra sin avkastning med 25% om man lär sig kliva av i tid. En nedgång som varar i 1,5 år gör ju ingen glad. Förvisso missar man sannolikt också den initiala uppgången relativt soffliggaren, vilket gör det hela lite mer komplext.

En intressant detalj är att människor som är med i den hyperintelligenta klubben-Mensa och männsikor med analytiska yrken såsom läkare och ingenjörer i själva verket lyckas sämre än index. Förklaringen är en hög tilltro till sin egen förmåga att analysera något som i praktiken inte går att anlysera. Detta leder till för många ändringar som över tid visade sig vara överilade. Det finns flera undersökning som visar att ju mer aktiv man är desto lägra avkastning får man jämfört med om man inte gjort något alls. Se simulering om sannolikhet.

Hur ser man om man lyckats slå index?
På Nordnetappens förstasida finns en funktion där man kan jämföra sitt resultat mot olika indexs.

LÖNAR SIG INSIDERHANDEL ?

Det lär finnas en doktorsavhandling som säger att så är fallet. Givetvis är det strängeligen förbjudet och övervakas av FI(Finansinspektionen). Dock bör man känna till det kända uttrycket FIFO som bygger på otillåten informationsspridning. FIFO betyder First In First Out. När mindre insatta yrken såsom hårfrisörer börjar prata om aktien är det dags att dra sig ur lyder tesen.

VANLIGA FRÅGOR

Vilken litteratur skall man läsa för att följa börsen?
Man brukar säga att det räcker med Svenska Dagbladets näringslivsbilaga och Dagens Industri för att hålla sig au jour med vad som händer.

Behöver man utbilda sig till ekonom för att bli en bra placerare?
Nej, snarare tycker många jag pratat med att man lärde sig förvånansvärt lite. Kunskapen om finansvärlden har de skaffat sig utanför skolan. Sannolikt är det därför att föredra en mer teknisk, pedagogisk eller praktisk utbildning.

Hur mycket pengar har de flesta privatsparare?
Ca 300.000 brukar anges som ett genomsnitt för Nordnets kunder. Givetvis har de inte hela beloppet där, men sannolikt är den största andelen där

Är alla 40-talister miljonärer?
Ja, förutsatt att de förvärvsarbetat. Det är sannolikt den mest gynnade generationen alla kategorier.