WARREN BUFFET I

Warren Buffett klassas av många som världens bästa investerare genom tiderna. Berkshire Hathaway Inc. är ett amerikanskt multi-nationellt konglomerat med huvudkontor i Omaha, Nebraska.

På Avanza går det at köpa som en A och B aktie. Enligt Forbes Global 2000 lista är Berkshire Hathaway det femte största publika bolaget i världen. Bolaget ägs till 32,4% av Warren Buffett.

Med en avkastning på i snitt 22 % per år i 50 år (källa: Berkshire Hathaways investerarbrev 2014) har denna man som är 80+ lyckats ackumulera kapital som ingen annan.

Inte undra på att han kallas för ”The Oracle of Omaha”. Sedan 1965 har Berkshire Hathaways aktiekurs stigit med 1 826 163 %! Hade man investerat 10 000 kronor i Berkshire Hathaway 1965 hade det alltså varit 183 miljoner kr idag. Warren köper få aktier och behåller dem länge. Bolagen skall ha leverat en stadig vinst minst 10 år.

Inte ändrade konsumtionsvanor med ökad rikedom
Trots att Buffett nu är en av de rikaste personerna i världen bor han kvar i samma hus, kör ”samma” bil och äter på samma favoritrestaurang. Pengar är för honom bara ett kvitto på att han varit framgångsrik. Bra att tänka på för dem som jagar lycka genom att köpa nya dyra prylar. ”Problemet” med det är att det alltid finns någon annan som har ännu dyrare saker.

Utbilda andra
Buffett och hans partner Munger svarar på frågor i närmare sex timmar på stämman för att fler skall kunna lära av deras livserfarenhet. Buffett möter också regelbundet studentgrupper från olika universitet som får träffa honom, ställa frågor och åka runt i Omaha. Han anser att det är meningslöst att hålla föredrag för äldre människor för de ändrar aldrig sina gamla mönster.

Skänka bort sin förmögenhet
Buffett är också unik genom att han skänker 1/30 del av sin förmögenhet varje år till Bill och Melinda Gates Stiftelse. De flesta andra skulle nog ha startat en egen stiftelse eller byggt ett nytt museum. Dessutom har han och Gates genom uppropet ”Giving Pledge” fått andra miljardärer att skänka sina pengar till välgörenhet.

Aktivt liv kan också ge ett långt liv
Buffett (+85 år) och Munger (+90 år) visar också att genom att vara aktiva och fortsätta vara vetgiriga kan man få förmånen att leva ett långt liv. Under året lägger de ned stor tid på att läsa böcker och årsredovisningar. Det är imponerande att se deras vitalitet och samspel trots deras höga ålder.

Vad har framgångarna för pris?
På årets stämma fick Buffett frågan vad han skulle gjort annorlunda i livet. Svaret blev; ”att han inte tänka sig någon lyckligare, att han kan göra vad han tycker är roligast och att han får vara tillsammans med de människor han gillar.”

Man kunde kanske förväntat sig att han skulle ha sagt något om vad han har försakat för att nå framgångarna; till exempel umgänget med familjen, som han inte spenderade så mycket tid med när han bara fokuserade på att studera bolag och investera i aktier under en stor del av sitt vuxna liv. Något som kanske är en förklaring till varför så få kan vara lika fokuserade.

Här kommer hans gyllende regler:

•Välj att investera i enkla bolag som du förstår.
•Fatta dina egna beslut.
•Det ska göra ont att investera i ett bolag du gillar men för tillfället har svårigheter. Då vet du att du inte köpt aktien för dyrt.

•Ha tålamod.
•När du investerar ska du tänka att du köper ett företag och inte en aktie.
•Köp lågteknologi och inte högteknologi. Warren Buffett gillar Coca Cola och inte bolag som Facebook.

•Skaffa stora kunskaper om några bolag och följ noga dessa.
•Var passiv och ha låg aktivitet i dina aktieaffärer. Köp på låga kurser och behåll.
•Kolla inte aktiekurser på börsen, läs årsrapporter istället.
•Köp ett riktigt bra kvalitetsbolag till ett lågt pris, gärna då Mr. Market har panik och allt faller i kurs.

•Du kan inte köpa allt och alltid, även om det råkar vara en stor dipp i marknaden.
•Bra kvalitetsbolag klarar alla konjunkturer, ignorera därför makroekonomi och försök inte spå i framtiden.
•Titta på vilka bolag som klarat sig bäst vid en stor nedgång (Finanskrisen 2008 är bra att titta på, hur mycket föll vinsten det året?).

•Undersök styrelsens och ledningens trovärdighet. Helst skulle du kunna tänka dig att gifta bort din enda dotter till personen ifråga.
•Stanna inom din egen kompetenscirkel. Är du bara bekväm med att handla aktier i Sverige så gör det. Likadant för branschområde.

•Ingen vet någonsin hur aktiemarknaden utvecklas framöver.
•Kom ihåg att Mr. Market är manodepressiv. Antingen åker vi för högt upp eller för långt ner.
•Var försiktig när folk är giriga på börsen och var girig när folk är livrädda på börsen. Var modig och gå din egen väg.

•Om du har läst på om bolaget innan du köper aktier så ångrar du aldrig ett köp om börsen eller aktien går ner.
•Gör inte samma misstag som andra.
•Ha alltid en säkerhetsmarginal mot vad du tror att aktien är värd

Är affären enkel och lätt att förstå
· Har rörelsen en lång konsistent historia
· Har affären en fördelaktig långsiktig framtid
Buffett understryker hur viktigt det är att förstå företagets affär i alla dess delar, man får lägga sig vinn om att förstå intäkter, kostnader, kassaflöde, arbetskraft, prisflexibilitet, kapitalallokering för att kunna bli en framgångsrik investor.

Buffett har blivit kritiserad för att missa investeringschanser i t.ex. tekniksektorn. Han ger då svaret framgångar i investeringar inte avgörs av allt du vet utan hur realistiskt du definierar det du inte vet. Som investerare behöver man bara göra några få saker rätt, så länge man undviker att göra större fel.

Har rörelsen en lång konsistent historia
Buffett är inte fokuserad på sådant som är hett vid en given tidpunkt utan söker efter sådana företag som har en lång serie år bakom sig med bra och likartade resultat.

Han menar att det är sannolikt att trenden fortsätter.
Buffett menar att ett företag som ofta ändrar sin verksamhets inriktning sällan kommer uppvisa några bra resultat, ständiga strategibyten leder sällan rätt. En fälla som Buffett menar att många investerare faller i är: Att fokusera så mycket på morgondagen att dagens ekonomi och verksamhet glöms bort.

Buffett säger istället att framgång och vinster kommer från att stanna i sådana företag som förändras mycket lite. ”That´s the kind of business I like”. Buffett säger också att företag som har problem, av olika karaktär straffas av marknaden och det är lätt att tro att en omsvängning skall ske. Men han säger att ”turn arounds selldom happens”. Och att hans bolag inte lärt sig att lösa svåra problem utan han istället har lärt sig att undvika bolag som är i knipa.

Har affären en fördelaktig långsiktig framtid
Vi gillar aktier som genererar hög avkastning på kapitalet säger Buffett.
Buffett säger att aktiemarknaden består till 95 % av företag som tillverkar ”vanliga varor” utan någon unikitet. Dessa kan bara konkurrera med lågt pris. Det han letar efter är de 5 % företag som har något som gör att dom får ett tydligt skydd.

Han säger jag letar efter företag som är som ett slott som är kringgärdat av en vallgrav fylld med krokodiler och pirayor. Det amerikanska ordet för detta är franchise. (jag hittar inte något bra ord att översätta franchise med). Han ger tre karaktäristik för dessa bolag.

1. Behövs eller är åtrådda
2. Har inte några närliggande alternativ
3. Är inte reglerade (av stat eller myndighet).

Företaget måste ha en fördel jämfört med andra företag och den fördelen skall vara varaktig och hållbar. Produkten eller tjänster som har en vallgrav omkring sig är de som har möjlighet att leverera bra avkastning till sina investerare. Denna situation skapar förutsättningar för att kunna höja priset även om efterfrågan är konstant eller när produktionen går på lågvarv utan att man förlorar marknadsandelar eller volym.

Denna prisflexibilitet är den karaktäristik som definierar en bra franchise. Definitionen av ett bra företag är att det kommer att vara bra i 25-30 år. Exempel på hur en franchise kan skapas är:

1. Toppkvalite
2. Bra marknadsföring
3. Skarpsinnig positionering

När det gäller de 95 % av företagen som Buffett kallar ”commodity business” så är deras chans att höja priser och skapa bra avkastning när efterfrågan är större än tillgången. Som t.ex olja just nu i tiden.

Ledning eller management kriterier
Buffett säger att han bara köper aktier i företag som har en ledning som har ärliga och kompetenta chefer han jag kan beundra och lita på. Han vill inte äga i företag som leds av chefer som saknar beundransvärda kvaliteter oavsett hur attraktiv affären är ur andra aspekter. Tre egenskaper är det speciellt som Buffett letar efter.
.
1. Att ledningen är rationell
2. Att ledningen är öppen och uppriktig mot aktieägarna
3. Att ledningen har integritet att motstå att följa med strömmen

( institutionell imperativ, hittar ingen bra översättning).
Buffett menar att den bästa företagsledaren tänker som en investerare, lever och arbetar med ett ägarperspektiv för ögonen.

Är ledningen rationell
Att vara rationell handlar i detta sammanhang om hur kapital används. Det finns två alternativa användningssätt när det finns pengar över. Man kan reinvestera i rörelsen eller så kan man återbörda kapital till ägarna. Vad som är rätt är en logisk och rationell process. Om det intjänade kapitalet kan användas i rörelsen och ge en högre avkastning än stadsobligationer så är det rationellt att återinvestera medel i verksamheten. Att göra det motsatta är irrationellt men ändå mycket vanligt.

När ett företag genererar dålig eller medelmåttig avkastning men har ett stort kassaflödes överskott finns följande alternativ:
· Det kan fortsätta reinvestera i den egna verksamheten men därmed förstöra friska pengar.
· Kan köpa tillväxt
· Kan återlämna pengarna till ägarna

Det är i denna situation menar Buffett som det visar sig om ledningen är rationell eller inte. Om företaget fortsätter att reinvestera i den egna rörelsen trots att avkastningen inte är bra så tenderar ledningen att samtidigt lova mycket om framtiden. Detta beteende leder till att kassan blir en passiv eller destruktiv resurs och det kommer att återspegla sig i aktiekursens utveckling över tiden. Det är också en situation som kommer att dra åt sig företagspirater som vill åt kassaflödet. När denna situation uppstår kommer ledningen desperat att försvara sig genom att köpa tillväxt.

Buffett är skeptiskt hållen till företag som köper sig tillväxt. Han menar att tillväxten ofta kommer till ett för högt pris och att integrationsproblemen underskattas och ofta blir svårare och därmed dyrare än man tänkt. Detta drabbar så klart aktieägaren. Buffett menar att ledningen måste vara rationell om man är i situationen att ha ett högt kassaflöde. Kan man inte visa att återinvesteringar i verksamhen är lönsam så måste man släppa pengarna till aktieägarna. Här finns det två alternativa vägar.

1. Att höja utdelningen
2. Att återköpa aktier

Med utdelningspengarna i handen har aktieägaren möjligheten att se sig om efter högre avkastning någon annanstans. På ytan är det verka som en bra ide. Därför ser många en hög och växande avkastning som ett tecken på att företaget går bra. Buffett menar att detta är bara sant om investeraren kan få mer avkastning någon annanstans än om pengarna hade återinvesterats i företaget.

Buffets eget bolag Berkshire Hathaway har inte betalat någon utdelning till aktieägarna utan kunnat hitta högavkastande användning för pengarna och därmed skapat värde som visat sig i stigande aktiekurs. Det är den ultimata tilliten från aktieägarna när ledningen får återinvestera alla pengar i rörelsen.

När ledningen väljer att återköpa aktier menar Buffett att vinsten är dubbel: Om ledningen köper när aktien kostar 50 kr medan ägarevärderingen pekar på 100kr så tjänar aktieägaren 50kr.

För var krona spenderad får man värdet 2 kronor. Samtidig så minskar antalet utstående aktier. Det är till stort gagn för återstående aktieägare. Att företaget köper aktier i det egna bolaget visar också deras tillit till vad som de själva kan skapa. Vilket väl kan leda till att marknaden stärker sitt förtroende för aktien.

Är ledningen öppen och uppriktig mot aktieägarna
Buffett menar att all viktig information om verksamheten skall redovisas öppet och uppriktigt. Oavsett om det behövs enligt gällande redovisningsregler eller inte. Rapporteringen skall innehålla all sådan information som aktieägaren kan ha nytta av för att bedöma om hans placering är rationell eller inte. Buffett menar att följande tre punkter bör var med och vara tydliga:

· Hur mycket är företaget värt
· Hur troligt är det att företaget kan leva upp till förväntningarna i framtiden
· Hur bra har ledningen skött sig utifrån de förutsättningar som finns

Buffett menar att det är värt respekt när ledare öppet erkänner misstag som gjorts för han menar att det är dessa ledare som troligast kommer att åtgärda sina misstag. Att erkänna fel innebär att man kan rätta till dem.
Har ledningen integritet att motstå att följa med strömmen (institutionell imperativ, hittar inget bra ord att översätta med).

Om det är så att allokering av kapital är så enkel och logisk hur kommer det sig då att kapital används så orationellt? Buffett kallar förklaringen för ”the institutionell imperativ” – den lämmelliknande tendensen att management följer beteendet hos andra ledare i näringslivet, hur korkat, dumt eller irrationellt beteendet än är. Buffett menar att det institutionella imperativet är skyldig till flera allvarliga men generande vanliga tillstånd.

1. Organisationen vägrar att ändra sin inriktning

2. Det finns en tillänglig tids resurs i företaget, denna fyller så att säga sig själv med projekt och nyttjande av budgetmedel. Utan att någon självkritik mot vad man egentligen gör och skapar finns.

3. Trupperna eller organisationen lyder snällt minsta vink från ledningen och fyller i ledarens önskan om strategiska planer och detaljerade kalkyler som stödjer ledaren vilja. Även om ledningen beter sig orationellt.

4. Det konkurrenter gör ute i marknaden efterapas utan närmare kritisk granskning.

Buffett har tre förklaringar till varför det blir på detta sätt.

1. Ledningen kan inte hålla tillbaka sina behov av aktivitet.
2. Ledningen jämför olika nyckeltal med andra i branschen och med andra utanför branschen och det leder osvikligt till hyperaktivitet.
3. De flesta management team har en övertro på sin egen förmåga.

Ett annat vanligt problem är bristande förmåga att allokera resurser rationellt. En ledare blir ofta ledare för han har visat sig duktig inom administration, teknik, marknad eller produktion. Bara för att han varit skicklig inom ett eller flera av dessa områden så betyder inte det att han behöver vara en rationell kapital allokerare.

Han blir istället utlämnad åt andra för att få hjälp, det kan vara konsulter, investment banker eller interna experter. Har kommer det ”institutionella imperativet” återigen in i verkligheten. Buffett menar att frågar VD:n inåt efter en vinstkalkyl och företaget har en kalkylränta på 10 % så kommer kalkylen in på 11%.

Under en föreläsning tog Buffett upp 37st investment banker som gått i putten. Trots att dessa företag var fulla med välutbildade individer som strävade mot framgång för sig själv och sitt företag, så går företaget i putten. Buffetts förklaring till detta är ”mindless imitations of the peers”.

Om jag försöker översätta det så får det bli – ett blint härmande av dem man jämför sig med. Sålunda inget som är unikt, genuint fyllt och av integritet. Buffett höjer också ett varnande finger för optionsprogram. Det finns för många exempel på där ledare lämnat bolag i dåligt skick men med mycken egen vinning och det är osmakligt ur ett kapital och aktieägarperspektiv. I Buffetts bolag skriver man hellre ut en check till den som skall belönas.

Finansiella kriterier
· Fokusera på räntabiliteten på eget kapital, inte på intjäning per aktie.

· Kalkylera på ”ägarvinst” (owner earnings) för att få en uppfattning om värdet
.
· Hitta företag med hög vinstmarginal

· För var krona (retained=kvarhållen) i ökat aktiekapital, har företaget skapat åtminstone en krona i marknadsvärde.

Fokusera på räntabiliteten på eget kapital, inte på vinst per aktie.
Buffett menar att det är ofta en rökridå när företag ökar sin intjäning per aktie samtidigt som man ökar sin kapitalbas. Det gör att intjäning per aktie är ett dåligt mått på om en placering är bra eller dålig.

Definition
Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.

Tillgångar = Skulder + Eget kapital.

Dessa tre fundamenta är det som styr företagets balansräkning.

Definition
Räntabilitet är företagets vinst (efter skatt) i förhållande till substansvärdet.
Nyckeltalet visar vilken avkastning som aktieägarna får på sitt kapital (substansvärdet). En aktieägare har alternativa möjligheter att placera kapitalet. I dagsläget (2005) kan man placera på penningmarknaden och få en riskfri ränta på 3-4 procent.

En aktieägare vill inte ha lägre avkastning på kapital placerat i ett företag, tvärtom vill han/hon utöver den riskfria avkastningen ha ersättning för den risk som finns i ett företag. Ett vanligt påslag för risk (riskpremie) ligger mellan 3-5 procent.

Substansvärde, kallas ibland också för justerat eget kapital. Aktiekapitalet, som är aktieägarnas insatser, har i de flesta fall byggts på med företagens vinster (efter skatt) som ingår i substansvärdet. Där kan även finnas vissa övervärden, till exempel fastigheter eller aktier som har anskaffats för länge sedan till betydligt lägre värden än vad som framgår av företagets redovisning.

Men det gäller att se upp för ovanliga händelser som påverkar räntabiliteten på det egna kapitalet. Det gäller att ta bort kapitalvinster/förluster eller annat som påverkar verksamhetens prestation. Buffett menar att det gäller att skala ner så man hittar verksamhetens prestation och jämföra den över flera år. Här har man det bästa måttet på ledningens ekonomiska prestation.

Vidare så menar Buffett att en verksamhet skall uppnå bra räntabilitet på det egna kapitalet utan att öka skuldsättningen. Ett företag kan alltid öka räntabiliteten genom att höja skuldsättningen. Buffett menar att bra verksamheter skall skapa tillfredställande ekonomiska resultat utan att höja skuldsättningen.

Företag med hög skuldsättning är alltid sårbara under lågkonjunkturer. Investerare skall vara försiktiga med bolag som bara skapar avkastning på eget kapital genom att höja skuldsättningen. Men det är olika för olika branscher vilken skuldsättning som är okey. Klart är att det krävs ett bra kassa flöde för att klara en hög skuldsättning. Men ett bra företag klarar att generera en bra avkastning utan att höja skuldsättningen.

Ägarvinst = ”Owner earnings”
Det är viktigt att förstå att all intjäning inte är skapad på likvärdigt sätt. Buffett menar att företag med stora tillgångar tenderar att konsumera av dessa för att skapa resultat. Inflationen tenderar att ta ut en tull på tillgångstunga företag och företagen uppvisar en tyngdlös liknande standard. Då gäller det att hålla koll på kassaflödet istället.

Men kassaflödet är inte heller helt pålitligt. Det passar däremot mycket bra till företag som har stora investeringar i början men sedan inte behöver fortsätta investera. Som fastighetsbolag, oljebolag och tele/data företag.
Kassaflöde definieras som: nettointäkt efter skatt plus avskrivningar, amortering och andra bokföringsmässiga poster.

Bristen som finns i kassaflödets mått är att det inte tar hänsyn till företagets behov av att reinvestera slitna produktionsresurser. Underlåter ledningen att göra dessa reinvesteringar så straffar det sig hårt senare i tiden. Buffett menar att 95 % av företagen i US har behov av ett lika stort belopp av sådana reinvesteringar som deras årliga nedskrivning uppgår till.

Istället för kassaflöde menar Buffett att man skall titta på ägare intjäningen eller som det heter på amerikanska owner earnings. Detta definierar han som företagets nettointjäning efter skatt plus (depreciation = i US ofta på fysiska tillgångar, "tangible assetst ) avskrivningar, (depletion , som handlar om att fysiskt ta bort maskiner eller tillgångar) substansminskning och amorteringar (amortization = i US ofta av goodwill, "intangible assets"), minus kapitalkostnader och annat som är att hänföra till kostnader för annat kapital. Sen avslutar han med att säga att detta inte är något exaktvärde men att han hellre har ungefär rätt än att han har exakt fel.

Vinstmarginal
Vinstmarginal visar resultatet före skatt i förhållande till försäljning och anges i procent. Används vinsten efter skatt talar man om nettomarginal. Många företag anger en nivå för vinstmarginalen bland sina finansiella mål, mellan 8-10 procent är en vanlig nivå. Det kan emellertid skilja sig kraftigt mellan olika branscher.

Buffett säger att bra företag kan vara dåliga investeringar om inte ledningen klarar att omsätta försäljning till vinster. Han menar att det är vanligt förekommande att hög kostnads verksamheter tenderar till att förstora overhead kostnaden medan lågkostnads företag har bättre förmåga att minska kostnaderna och slimma verksamheten.

Buffett har lågt förtroende för management som inte klarar att hålla kostnadstyglarna hårt spända. Var gång som ett företag drar igång kostnadsminskningsprogram, är det en signal till Buffett att ledningen inte är i kontroll. Han menar att kostnadsreduceringen redan skulle ha varit gjord. För det är kostnadsbesparingar som ett bra management skall andas lika väl som dem andas luft. Han säger också att för varje försäljningskrona finns det en passande kostnadsnivå.

The One-Dollar antagande
Buffetts mål är att välja företag där var krona i sparad intjäning resulterar i minst en krona i marknadsvärde. Denna test kan snabbt identifiera företag vars ledning, över tid, har haft förmåga att investerat företagets kapital optimalt.

Värde kriterier
DCF - Discount Cashflow Model
De tidigare grunderna:
• Affärsmässiga kriterier
• Lednings kriterier
• Finansiella kriterier

Dessa leder fram till en beslutspunkt, skall man köpa eller inte köpa detta företag. Då kommer vi till frågan om företaget är prisvärt eller inte. Då måste vi ta fram ett relevant värde att jämföra med det pris som marknaden erbjuder. Pris och värde är så klart inte alltid detsamma. Priset är det som du betalar och värde är det du köper.

Ett citat som definierar värdekriterierna är ” a cow for it´s milk, a hen for it´s egg and a stock for it´s dividend”. Sättet att göra detta är att använda den mer än 60 år gamla John Burr Williams discount cashflow model. Som finns presenterad i boken The theory of investment value.

Värdet av ett företag är det totala värdet av ägare intjäning som kommer att verkställas under företagets livstid diskonterad med en relevant kalkylränta. Här är värt att nämna att Buffett söker efter och föredrar sådana företag som har framtida intjäning som är säkra och förutsägbara som obligationer. Buffett vill se företag som visat upp en mångårig rad av goda resultat i en affär som är enkel och lätt att förstå.

Om han inte kan förutse med säkerhet hur företagets ägare intjäning kommer att utvecklas framöver så låter han bli att investera. Här tar boken upp exemplet med Microsoft, Buffett respekterar ledningen men säger att han inte har en aning om hur bolagets ägareintjäning kommer se ut framöver, sålunda har Buffett heller inte några aktier i Microsoft.
.
Sen är det frågan när ovanstående skall göras vilken kalkylränta skall man använda? Då menar Buffett att det skall vara den ränta som marknaden kan ge och då väljer han räntan på långa statsobligationer. På denna punkt har han tydligen fått mothugg där kritikerna säger att man skall lägga till ett risktillägg men då säger Buffett blankt nej.

Buffett menar att kan man inte räkna fram ett värde på ovanstående sätt och priset är lägre så skall man inte köpa. Men här får han mothugg av sin vapendragare Charlie Munger som menar att ibland så får man betala mer för speciellt bra företag. Värdet av en investering är det nuvärdes summerade belopp av företagets kommande ”owner earnings” över sin livstid.

Kassaflöde:

Nettoresultat
+ Avskrivningar
- Ökningar av kundfodringar
- Ökning varulager
- Ökning av övrig rörelsekapital påverkande korta skulder
+ Ökning i leverantörsskulder och andra icke räntebärande korta skulder
+ Ökning i uppskjuten skatt
+ Räntekostnad efter skatt

= Rörelsegenererat kassaflöde (SEB "rörelsegenererat kassaflöde" motsvarar "operating cash flow" i våra rapporter, med undantag av återläggningen av räntekostnader)

- Investeringar i materiella anläggningstillgångar
- Investeringar i ickemateriella anläggningstillgångar
- Nettoökning övriga anläggningstillgångar

= FKFF = Fritt kassaflöde till företaget (aktieägare och långivare) (SEB "FKFF" motsvarar vårt "free cash flow", förutom att vi igen inte justerar för räntekostnader )

+ Ökning långfristiga lån
- Räntekostnad efter skatt

= FKFA = Fritt kassaflöde tillgängligt för aktiägarna (SEB "FKFA" motsvarar "net change in cash", förutom att man ofta har en valutajustering samt förändringar i "overdrafts" i den beräkningen, en justering som inte fanns med i din tabell )

Portfölj styrning
Nu har vi klarat av halva historien. Att välja vilka företag och när vi skall köpa. Men det är bara halva historien. Det gäller också att kunna sälja rätt företag i rätt tid och ständigt bevaka nyheter som kan förändra bedömningen.

Buffett ger fem råd för den löpande förvaltningen.
1. Koncentrera investeringarna till unika företag med en stark ledning

2. Begränsa dig till några få företag som du kan förstå på djupet. Tio eller tjugo är bra men fler än tjugo är att be om problem.

3. Plocka ut de bästa av dina företag och lägg dina mesta pengar där. Jag lägger till att som vanligt gäller 80/20 regeln.

4. Ditt kapital skall arbeta över lång tid. Placeringarna skall hålla minst i fem till tio år. Rätt placerade gärna ännu längre.

5. Volalitet händer ständigt, kör på.