ALLMÄNT

Inledningsvis så skulle jag åter vilja höja ett varningens finger för privatpersoner att köpa aktier. De flesta misslyckas nämligen. Själv tycker jag det är så pass osäkert numera enbart äger fonder. Att äga enskilda aktier anses känneteckna optimister. Cirka 20% av kvinnorna i Sverige äger enskilda aktier och ca 30% av männen. Män har flest pengar investerade, med en median på 35 000 kr, jämfört med en median på 26 000 kr för kvinnor.

Så skulle du råka ha köpt en enskild aktie och misslyckats så kan man ändå inte anklaga dig för att vara negatisvist. Här kommer dock ett par goda råd om man ändå inte kan låta bli...

Vilket sparbelopp skall man minst ha ?
Ca 400.000 har angetts som ett lämpligt belopp för att kunna köpa tillräckligt stora aktieposter. Var denna siffra kommer ifrån vet jag inte. Den genomsnittlige spararen på Nordnet hade 300.000 kr.

Hur stor andel av enskilda aktier ägs av privatpersoner?
Cirka 15 %. Andelen har gått ner från 40% som mest. I USA äger endast 5% av hushållen 75% av alla hushållens aktier. Sannolikt ser siffran något liknande ut för Sverige. Jämfört med länder i sydeuropa så är de svenska siffrorna extremt höga och förklarar varför inte handelsplattformar som Nordnet, Avanza har kunnat expandera.

Hur många aktier skall man ha?
12-15 i 5–6 olika branscher (sektorer). En sålunda spridd portfölj klarar de flesta svängningar på börsen utan att ägaren ska behöva oroa sig för att allt kapital försvinner under tider av nedåtgående indexspiraler. Vitsen med att placera i olika sektorer är att alla aktier på börsen har skilda cykler, det vill säga när aktier i en eller ett par sektorer går ned kan andra gå upp, eller åtminstone vara någorlunda stabila.  

Var hittar man bra aktier?
Ett smart sätt är att titta på innehållsdeklarationen för fonder som man tycker är duktiga. De har redan analyserat fonderna innan och utan mer än vad du som privatsparare kan göra. Kolla sedan hur företaget klarade finanskrisen 2008 som ett mått på deras stabilitet

OLIKA TYPER AV AKTIER

A, B eller C aktier?
B och C aktier ger ingen rösträtt på stämmorna till skillnad från A-aktien. Normalt är det bara värt att äga en A-aktie när ett bolag riskeras att köpas upp genom ett fientligt bud. Då kan man som aktieägare få fördelaktigare bud på en A-aktie. Annars är det högre omsättning på en B och C-aktier och därför gynnsammare. Systemet uppfanns för övrigt av Ivan Kruger.

Vad är en Net/Nets aktie?
En aktie som värderas under ”slaktvikten” . Dvs att man snabbt kan sälja av fasta tillgångar och skulder och på så sätt få mer pengar än vad aktierna kostade. Sättet man räknar på är väldigt styrt och man inkluderar inte maskiner och dylikt som kan vara svårsålt. Ytterst få aktier uppfyller de kriterierna.

Vad är en aristokrataktie?
En aktie vars utdelning har ökat 20 år in rad. Det finns knappast några i Sverige men dock i USA. Warren Buffet är säkert en av köparna.

Vad är en preferensaktie
Preferensaktier ger företrädesrätt till bolagets tillgångar eller vinst före stamaktier vid konkurs eller likvidation. Preferensaktier med hög garanterad utdelning får delvis karaktären av en företagsobligation. Skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation är att när ett företag ger ut preferensaktier så ökar inte skuldsättningen i balansräkningen. Man kan förenklat säga att företaget tar ett lån utan at det syns.
 

Vad är en cyklisk aktie?
 Verkstadsbolag är typiska aktier som följer konjunkturens svängningar. Bilden nedan visar SKF under perioden 2001-2014. Cykliska aktier är som att ”flyga över alperna” dvs det lönar sig inte att behålla över tid.  Ett annat exempel är skogsföretag, som normalt sett ligger tidigt i en konjunkturcykel, medan byggbolag vanligen ligger sent.

Kontracykliska aktier: Ett exempel är livsmedelsföretag, en defensiv placering som många söker sig till när de befarar en längre tids nedgång på aktiemarknaden. Bolagen i denna sektor kan därför betraktas som kontracykliska i förhållande till verkstadsbolag.

AKTIERS INDELNING I LISTOR

Aktierna på Stockholmsbörsen är indelade i listor för att du lättare ska hitta den aktie du letar efter. En uppdelning görs beroende på börsvärde. Börsvärdet är det samlade värdet på alla aktier i ett företag. För att få fram börsvärdet multiplicerar du antalet aktier med aktiekursen.

- Listan för stora bolag (large cap-listan) samlar de företag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro.
- På listan för medelstora bolag (mid cap) återfinns företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
- Listan för små bolag (small cap) samlar bolag med ett börsvärde under 150 miljoner.
-First North är en handelsplats för mindre och nybildade bolag
Stora internationella aktiefonder och ex. pensionsfonder kan ha begränsningar som ex. säger att de endast får investera i Large Cap aktie

Förutom storlekslistorna är börsens aktier uppdelade i tio branscher: energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, teleoperatörer och kraftförsörjning.

UTDELNINGENS INVERKAN

Vad tjänar aktiespararen bäst på –Vinstökning eller utdelning?
Svaret är att utdelning över tid har lönat sig mer än vinstökning för merparten av aktierna. Ett företag förväntas dela ut en del av sin vinst. Företag med liten utdelning och stor egen kassa brukar inte ses väl av aktiespararna. Det har jämförts med ”för mycket bukfett”.

Den kände aktiespararen Lennart Israelsson alias ”aktiestinsen” valde främst bolag med ökande utdelning. Av skatteskäl brukar dock många fonder inte dela ut utdelningen utan man behåller den och istället ökar andelsvärdet. Du som ägare förlorar således ingenting på att äga en fond istället. Det är bara att pengarna kommer dig till nytta på olika sätt.

VANLIGA FRÅGOR

Varför är en akties resa nedåt dubbelt så lång som en uppåtresa?
Man brukar säga att man måste lära sig att ”hata att förlora pengar” av den anledningen att resan är dubbelt så lång för en nedgång som för en uppgång. Anledningen är att det dröjer två steg innan man är tillbaka på utgångsvärdet vid en nedgång.
1.Först skall aktien gå ned till vändpunkten
2.Sedan skall den återvända till utgångspunkten. Alltså dubbla resan innan den är tillbaka på ursprungsnivån. Resan illustreras av bilden nedan..

Efter ett fall på 60% blir resan om möjligt ännu längre innan man är på nollavkastning. Då pratar vi om 150% avkastning för break even.

Vad är en rimlig avkastning på aktier?
Du har säkert hört att sparande på börsen alltid är bäst på lång sikt. Men vad är en rimlig avkastning på aktiemarknaden?
Vilken avkastning vi kommer att få om vi investerar i aktier är omöjligt att förutspå. Däremot går det att teoretiskt räkna ut en förväntad långsiktig avkastning.

Din förväntade avkastning ska långsiktigt vara lika stor som räntan på ett sparkonto, plus ungefär 4-6 procent i så kallad riskpremie. Riskpremien är som en kompensation för den risk du tar vid investeringar i aktier. Idag kan man alltså säga att man rent teorietiskt kan förvänta sig ungefär 6-8 procent i avkastning på aktiemarknaden.


Vad är blankning? I wikipedia går att läsa:
Man lånar aktier av ett institut, som en fond eller motsvarande, och säljer sedan dessa vidare på värdepappersmarknaden. Vid en senare tidpunkt köper man tillbaka aktierna, förhoppningsvis till ett lägre pris vilket därmed ger en vinst, för återlämning till den som ursprungligen lånade ut aktierna.

För att blankning skall ge stor avkastning krävs ett stort kapital att blanka med. Det kan för en privatperson vara osäkert att blanka då man blir skuldsatt ifall aktien stiger. Blanka är mer ett alternativ för stora fondbolag.

Vilken är den bästa aktien genom historien?
Handelsbanken brukar nämnas som 1900-talets bästa aktie. Tvåa kommer H&M, lite beroende på vilken tidsperiod man granskar. Globalt är det Xcelera-aktien som steg över 70.000 procent på mindre än ett år under innan IT-kraschen. Det hela var dock en bluff.