VANLIGA FRÅGOR

Vilken litteratur skall man dagligen läsa?
Man brukar säga att det räcker med Svenska Dagbladets näringslivsbilaga och Dagens Industri för att hålla sig au jour med vad som händer.

Behöver man utbilda sig till ekonom för att bli en bra placerare?
Nej, snarare tycker många jag pratat med att man lärde sig förvånansvärt lite. Kunskapen om finansvärlden har de skaffat sig utanför skolan. Sannolikt är det därför att föredra en mer teknisk, pedagogisk eller praktisk utbildning.

Hur mycket pengar har de flesta privatsparare?
Ca 300.000 brukar anges som ett genomsnitt för Nordnets kunder. Givetvis har de inte hela beloppet där, men sannolikt är den största andelen där

Är alla 40-talister miljonärer?
Ja, förutsatt att de förvärvsarbetat. Det är sannolikt den mest gynnade generationen alla kategorier.

Vad är teknisk reaktion?
En liten sättning eller uppgång som reaktion på att tex en Vd avgår. I många fall hade hens avgång inte så stor betydelse och utan förändringen återgår ofta snabbt till föregående kursrörelse.

Vilka aktier har många kvinnliga ägare?
Killarna är risktagare medan tjejerna är långsiktiga investerare, män gillar att chansa medan kvinnor inte vill ta onödiga risker. En hög andel kvinnligt ägande anses ge bättre stabilitet och bättre avkastning. Kvinnor investerar också mer i saker de förstår och undviker tex IT-aktier. Cardo, Billerud och SEB är i nämnd ordning de populäraste aktierna bland kvinnor, enligt statistik från Euroclear. Aktier som framför allt attraherar manliga aktieplacerare är Shelton, före detta Petrosibir, SAS och Switchcore.

Insiderhandel – vad är det?
Enligt en doktorsavhandling så är det lönsamt att på några månaders sikt att ta rygg på insiders. Med insiders menas alla de som på ett särskilt sätt har insyn i hur det går för företaget och vilka siffror som kan presenteras i framtiden. Man kan också benämna dessa personer med begreppet insynspersoner. De som är insiders är tex VD, dotterbolagschefer, ekonomichefer, stora aktieägare eller styrelseledamöter.

Det som är intressant med dessa är att de har skyldighet att rapportera sina aktieaffärer till finansinspektionen som offentliggör denna handel vilket också publiceras på börsmäklarnas hemsidor. Ett bra tips är att använda finansinspektionens insynssök när man undersöka hur insiders eller insynspersoner har agerat den senaste tiden och särskilt när de gör stora inköp/försäljningar. Särskilt när insiders har positioner i företaget nära beslutsfattande positioner.

Vilka insiders är intressantast?
De viktigaste insynspersonerna är de som står närmast den dagliga verksamheten. Så när VD, marknads-, ekonomichefer gör ordentliga köp eller säljaffärer så är det intressanta indikatorer för den lilla privata aktieägaren som kan ge vägledning vid investeringarna.

Finns det alternativ till insiders?
Om man känner anställda på företaget som har allmän insyn i orderläget. Detta är inte olagligt och många gånger mycket effektivare än att göra en fundamental analys.
 

Vad är spread?
Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Det här utnyttjades ofta förr av traders för att tjäna pengar, men det är svårare numera i och med robothandel. Ju mindre spreaden är i ett värdepapper, desto högre är likviditeten.

Vad är Volatilitet?
Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden för prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar. Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Stockholmsbörsens volatilitet år 2005 var strax över 20 %. Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning. Volatilitet används som mått för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång. Hur hög volatilitet skall man ha på sin aktie. Över 15% betecknas som en farlig aktie med stor risk för kraschlandning.

Strukturell medvind?
Många försöker se om ett företag har strukturell medvind dvs ligger rätt I tiden. Ett exempel är när cyckling eller husbilar blev populära för några år sedan. Tex har husbilstillverkaren KABE haft rekordår efter rekordår. Ett annat faktum är att med en ökande befolkning så borde produkter för äldre ha strukturell medvind.

Skillnaden mellan Investmentbolag och Fonder?
Ett investmentbolag har till huvudsyssla att äga aktier i andra bolag.
Skillnaden är att ett investmentbolag bara har avgifter när det säljs och när det köps. Investmentbolagen kan drivs på olika sätt. Vissa äger aktier i andra bolag under lång tid och tar ledande positioner i företagen, medans andra köper in sig i bolag, försöker öka på värdet för att sen sälja av med vinst.

Investmentbolagen brukar ligga över index och betraktas som en sk nybörjaraktie. Det största investmentbolaget i Sverige är Investor som kontrolleras av Wallenbergssfären. Kända Svenska Investmentbolag är Industrivärlden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Melker Schörling, Ratos, Spiltan, Svolder, Traction

Lönar sig lån för aktier eller fonder?
Givet att räntan är rimlig och man har en horisont på minst fem år så kommer det med all sannolikhet att löna sig. Tex erbjuder Nordnet i skrivande stund lån med 1,5% ränta. Även den så omtalade aktiestinsen, Lennart Israelsson tog lån på motsvarande 40.000 kr under sin aktiva tid. Dock kan man se att folk som lånar pengar beter sig mer nervöst och säljer för tidigt än de annars skulle gjort. Det är kanske därför inget för någon med svaga nerver.


Vad tjänar aktiespararen bäst på –Vinstökning eller utdelning?
Svaret är att utdelning över tid har lönat sig mer än vinstökning för merparten av aktierna. Ett företag förväntas dela ut en del av sin vinst. Företag med liten utdelning och stor egen kassa brukar inte ses väl av aktiespararna. Det har jämförts med ”för mycket bukfett”.

Den kände aktiespararen Lennart Israelsson alias ”aktiestinsen” valde främst bolag med ökande utdelning. Av skatteskäl brukar dock många fonder inte dela ut utdelningen utan man behåller den och istället ökar andelsvärdet. Du som ägare förlorar således ingenting på att äga en fond istället. Det är bara att pengarna kommer dig till nytta på olika sätt.

Vilka aktier och vilken börs har varit bäst de senaste 100 åren?
Svaret är Stockholmsbörsen och Handelsbanken. Dock beror det av tidsperspektivet. Den svindlande kursuppgången, totalt 425 000 procent, gör att H&M-aktien är det papper på Stockholmsbörsen som gett allra bäst avkastning sett över lång tid. Sannolikt handlar det om en av världens bästa aktieinvesteringar.

Vilken aktie har stigit mest i värlshistorien?
IT företaget Excelera steg med 70000% innan kraschen 2002. Den Svenske affärsmannen Alexander Vik och hans bror Gustav cashade in tre miljarder under börs- och IT-boomen samtidigt som de behöll kontrollen över sitt bolag. I dag sitter bröderna på 10 miljarder i likvida medel, enligt egen uppgift.

Vad är en split?
När en aktie stigit för mycket så minskar handeln för att alla köpare finner den för dyr. Då brukar man dubblera anatalet aktier i företaget och de tidigare ägarna får två aktier för varje aktie. Warren Buffet går dock mot strömmen och vill inte splitta sina A-aktier. Du som funderat på att köpa A-aktier i Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway kanske måste tänka om. En sådan aktie går loss på nästan en miljon – mer exakt 932 000 kronor.
Du kan dock trösta dig med att B-aktien är ett betydligt mer attraktivt köp. Den kostar bara runt 100 dollar.