VAD ÄR EN OPTION?

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Den underliggande tillgången kan vara aktier, valuta, råvara eller något liknande. Optioner räknas som drivatinstrument. Det man bör känna till är att optioner är knivskarpa med en vinnare och förlorare.

S k teckningsoptioner(rätten att köpa en aktie till ett förutbestämt pris) används ofta av nystartade företag för att behålla sin personal. Det anges ofta som ett av skälen till en börslansering av företaget.