INDEX

Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal.Jag brukar själv jämföra mitt index på Nordnet med olika andra index och får däreigenom en känsla för hur väl jag lyckas som förvaltare Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.

På bilden ser ni hur mitt kapital har växt i förhållande till indexet OMX30 (gröna linjen) de senaste 5 åren, vilket brukar anges som en lämplig sparhorizont för fonder. Följ mig på Sharville som Robert Lind Rikskolan.

OMXSPI
Det allra mest omtalade indexet i Sverige är det som kallas OMXSPI, eller Stockholm all-share. Det väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och visar därmed upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen. När vi talar om hur ”Stockholmsbörsen går” är det OMXSPI vi refererar till.
OMXS30
Ett annat mycket använt index i Sverige är OMXS30, som väger samman utvecklingen i de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.
DJIA
Ett av världens mest kända index är Dow Jones Industrial Average, DJIA. Det väger samman utvecklingen för 30 av de mest omsatta aktierna på New York-börsen.

S&P 500
S&P 500 (Standard & Poor's 500) Index skapades 1957 och anses vara den bredaste och bästa indikatorn för avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden. Det ingår 505 bolag i indexet som i runda slängar motsvarar marknadsvärdet för 80 procent av hela den amerikanska aktiemarknaden. Det är det näst största indexet i USA efter Dow Jones Industrial Average. Aktierna som ingår i indexet handlas på New York Stock Exchange eller NASDAQ och väljs ut av en kommitté som väljer ut aktierna så att indexet ska vara representativt för USA:s industri.

VAD KRÄVS FÖR ATT SLÅ INDEX

Om man spenderar tio timmar i veckan under 10 år så kan man ha en chans att slå index. Detta förklarar varför bara 1 av 20 så kallat "aktiva" fonder slår börsindex. För en privatperson betraktar man det som en matamatisk omöjlighet att slå index. Se sannolikhet. Dock vill jag hävda att alla kan bli bättre...

En intressant detalj är att människor som är med i den hyperintelligenta klubben-Mensa och männsikor med analytiska yrken såsom läkare och ingenjörer i själva verket lyckas sämre än index. Förklaringen är en hög tilltro till sin egen förmåga att analysera något som i praktiken inte går att anlysera. Detta leder till för många ändringar som över tid visade sig vara överilade. Det finns flera undersökning som visar att ju mer aktiv man är desto lägra avkastning får man jämfört med om man inte gjort något alls.