TEKNISK ANALYS

Med hjälp av teknisk analys studerar man utbud och efterfrågan på själva aktien och hur dessa förändras. Principen är att i liknande situationer tenderar en grupp människor agera på ett liknande sätt. Det är alltså en form av tillämpad grupppsykologi.

Teknisk analys betraktas av många som icke rumsrent. I själva verket är det bara Uppsala univeristet den enda akademiska instutitionen i Sverieg som vågat befatta sig med ämnet. Flera jag pratat med använder det enbart som ett rent tajminginstrument. Aldrig för att avgöra om aktien är köpvärd eller ej. De grundar sitt beslut på 95% fundamental analys och 5% teknisk analys. Även om många är skeptiska tycker jag inte man skall avfärda det helt. Ju fler som ägnar sig åt det, desto sannolikare är det att det kommer att inträffa.

Många aktörer använder också både teknisk och fundamental analys. Dom resonerar då enligt följande; man har två ögon, varför blunda med det ena. Mig veterligen är programvaran hitta kursvinnare det enda som kombinerar både teknisk och fundamental analys. Den går dessutom att göra avdrag för ”hitta kursvinnare” i deklarationen.

FALLANDE KNIVAR

Vid stora prisfall är det många som tror sig göra ett klipp på att köpa aktier till reapris. I själva verket drabbas man av så kallade "fallande knivar" där man lätt får såriga händer. Detta fenomen hände mig och tog många år att reparera. Slutsasen är att bra aktier skall kosta.

FLERSTEGSRAKETEN

I fallet nedan så har en så kallad swingtrader taktat in sitt köp likt en trestegsraket med posterna är 15-35-50%. Han påstår sig hamna rätt I 60% av fallen . Även om jag inte kan bekräfta riktigheten i detta tycker jag ändå att principen är högintressant.

TRENDLINJER

Stöd och motståndsnivåer är ett av de vanligaste begreppen inom trading.
-Ett motstånd är en nivå där normalt tillräckligt många säljare tycker att priset är acceptabelt för att sälja.

-När säljarna fortsätter att sälja kommer kursen till slut ner till en nivå där köparna tycker att det börjar bli billigt och säljarna tycker å sin sida att de börjar få för dåligt betalt. Köparna börjar strömma till och till slut vänder kursen uppåt och tar sig kursen förbi föregående nivå och nästa topp blir högre än föregående och nästa botten blir högre än föregående botten har vi fått en uppåtgående trend.

Bilden nedan illustrerar att man måste komma över föregående nivå för att sälja.

RELATIVE STRENGHTH INDEX(RSI)

RSI står för ”Relative Strength Index”. Teoring bygger på att aktiekursen sträcks ut och in som en gummisnodd. Metoden går ut på att om priset på en aktie går uppåt eller nedåt under en kort period så kommer det att nå en punkt då det är överköpt respektive översålt. Då detta händer kommer priserna att vända och gå i motsatt riktning.

Frågan är då bara när det händer. Enligt RSI beror det på hur fort priset når en viss nivå. Köpsignalen uppstår då RSI-kurvan korsar 30-strecket nedifrån och säljsignalen uppstår då kurvan korsar 70-strecket uppifrån. Här kommer en bild för att illustrera:

RSI anses mest tillämbarty för snabbrörliga så kallade volatila företag.