TUMREGLER FÖR HANDEL AV ENSKILDA AKTIER

  1. Sälj 50% vid fördubblad kursökning. Då säkrar man i alla fall sina investerade pengar.
  2. Sälj vid 7% fall.
  3. Köpa på belopp, inte på antal aktier ca 4 ggr/år. Det ökar möjligheten att köpa till rätt pris små bolag
  4. Exit-nivåer skall bestämmas på förhand likaväl som tidsperspektiv. Desto längre perspektiv desto större svängningar tillåts.

Företaget skall uppvisa en positiv trend i de senaste årens årsbokslut. Jag har förbjudit mig själv att köpa en aktie vars resultat- och balansräkning jag inte har granskat. Företaget skall ligga i linje med min långsiktiga strategi som att t.ex. försöka förutse aktuella generationers behov. Om aktien rekommenderas i nyhetsbrev, av analytiker eller motsvarande skall ovanstående punkter gås igenom ytterligare en gång. Annat som kan vara värt att tänka på är:
-Undvik fåniga företagsnamn.
-Små företag+enkel redovisning
-Ring och låtsas vara kund
-Undvik köprykten
-Rule 1. Never lose money.
-Rule 2. Remember rule 1.(Warren Buffet)

Ett problem är hur man ser på fastighetsbolag och investmentbolag.
-Fastighetsbolag kan ha en "moat", iform av att det är en hel del byteskostnader (både i tid och pengar) för hyresgästerna.
-Investementbolag får man bedöma genom att titta på enskilda bolagen som ingår. Ett allmänt råd han ger är att köpa när ingen vågar äga aktier och sälja när alla tror att det är riskfritt samt följande:

  • Direktavkastning mellan 3 och 6 %.
  • P/e-talet ska vara mellan 5-20