TAIMING FINNS DET ?

Även om börsen på kort sikt kan röra sig kraftigt är det väldigt svårt att tajma marknaden och för de allra flesta är den statistiskt bästa strategin därför att månadsspara löpande, hellre än att försöka pricka börsens toppar och dalar. Finessen är då att man köper fonder/aktier både när de är billiga och dyra.

Även om man hade maximal otur och startade ett månadssparande precis på toppen innan finanskrisen och dess börsnedgång har en sådan investering hittills ändå totalt avkastat ~80%. Sammanfattat kan man säga att med regelbundna köp är det alltid köpläge. För enskilda aktier finns det däremot ett tydligt köp och säljläge. Det så callade golden cross och black cross.

GOLDEN CROSS OCH DEATH CROSS

Glidande medelvärde (MA) är enkelt uttyckt ett värde som släpar efter.   Fördelen med glidande medelvärden är att de filtrerar bort en del brus och felsignaler, nackdelen är att det glidande medelvärden är eftersläpande.

  • MA-200 och MA-100 representerar den långa trenden (månader till år). 200 resp 200 dagar
  • MA-50 speglar den medellånga trenden (veckor till månader)
  • MA-20 visar den korta trenden

Ett vanligt sätt att definera köpläge -Golden Cross är då MA-50 skär MA-200 underifrån och bekräftar en stark upptrend. På motsvarande sätt definieras säljläge -Death Cross när MA-50 skär MA-200 uppifrån. Se exempel på bilden ovan.

Jag har tyvärr inte lyckats med denna funktion på fonder, men det bör gå att hitta något representativ aktie för ett investmentbolag typ Industrievärlden och följa. Det borde ge en ungefär likvärdig indikation åt dina Sverigefonder.

SÄSONGSVARIATIONER

Man brukar man säga att det är tiden på börsen som gör skillnaden. Inte tajmingen. Dock finns det helt klart vissa generella säsongsvariationer som det kan vara bra att känna till. Säsongsvariationer finns ju i alla andra brancher så varför skulle det inte finnas på börsen? Säsongsmönster eller kalendereffekten är en teori som menar att det finns ett visst mönster kopplat till säsong på börsen.

En omtalad svensk säsongsvariation är ”januarieffekten”, som innebär att det har förekommit onormalt stora avkastningar under januari månad. Statistiskt brukar öppningsdagen vara den bästa dagen att äga aktier på. Dagen kan motsvara mer än en månads uppgång. Undersökningar har dock visat att det är långt ifrån alla aktier som uppvisat en onormalt hög avkastning under januari. Det har särskilt varit aktier i mindre bolag och aktier som kunnat ge sina ägare en relationsförlust föregående december som stigit onormalt under januari månad.

Juli är näst bäst efter januari, varför vi man brukar säga " köp till sillen och sälj til kräftorna". Historiskt sett kan juli månad (”köp till sillen och sälj till kräftorna”) jämföra sig med januari i fråga om hög avkastning. Under perioden 1919–1994 gav juli månad en genomsnittlig avkastning på 2,66 procent. Januari hade under samma period en genomsnittlig avkastning på 3,25 procent.

En undersökning (juni, 2006) från banken SEB visar att det kan ha funnits täckning för påståendet (”köp till sillen och sälj till kräftorna”) förr, men att det nu är nya mönster/säsongsvariationer på väg. Mellan 1950 och 1990 gick börsen bättre i juli än i juni, men efter 40 år bröts mönstret och mellan 1995 och 2005 gick börsen sämre i juli än i juni.

Statsistik har visat att januari är en stark månad (januarieffekten), mendan oktober är svag(oktobereffekten). En förklaring kan vara att många då har tappat sugen om året i övrigt har varit dåligt. Dock brukar amerikanska valår som regel innebära en uppgång på hösten.

Om man sammanfattar säsongsvariationerna så brukar vinterhalvåret vara en bra period medans sommarhalvåret ofta bjuder på en sidledes rörelse. Under september och oktober är det vanligt med fallande börser.

TID PÅ DAGEN?

Här är en analys för att se vilken tid på dagen som det är bäst att köpa aktier på om du gjorde det på Stockholmsbörsen. Vi köper på olika klockslag och säljer på stängningskursen kl. 17.30. Analysen är gjort på ca 15 års data från OMX30.  Inget courtage eller slippage inräknat) Som vi kan se så är det ganska så stor skillnad beroende på när du köper.De 2 bästa tiderna att köpa om man använder vinstprocent som parameter är först och främst klockan 17 och sedan kl 12.

Tittar vi på Profit factor, som är vinsterna dividerat med förlusterna, så är även här kl 17 bäst och kl 16 näst bäst. Sämst tid att köpa är på öppningen kl 09 och kl 14 för båda analyserna.

HUR SKALL DÅ MAN AGERA PÅ DENNA STATISTIK?

Köp alltså aktier under november till och med april. Detta gör många inför utdelningsperioden. Var försiktig i maj. Stå utanför aktiemarknaden under juni till augusti dock möjligtvis med undantag för ”köp till sillen och sälj till kräftorna” som kan funka vissa år. Sälj eller blanka aktier under september och oktober då vi ofta ser lite större priskorrektioner.

Som långsiktig passiv fondsparare, vilket de allra flesta av oss är, kan man under september och oktober passa på att öka sitt sparande. Det viktigaste av allt är dock att man har ett kontinuerligt månadssparande. Då behöver man inte bry sig om vad som händer på börsen eftersom man sprider ut sina inköp under både bra och dåliga perioder.

Observera att detta resonemang bygger på statistik och är självklart ingen garanti för att det blir så varje år!