TILLVÄXTMARKNADER

Som tillverkmarknader nämns Brasilien, Turkiet, Vietnam, Kina, Indien mfl. Det som gör det svårt att investera i dessa marknader är avsaknaden av en demokratisk tradition. Därmed kan allt omkullkastas på väldigt kort tid. Ta kuppen i Turkiet som ett exempel.

Av bilden framgår att medleklassen I Asien kommer att vara ca 3 ggr större i Asien än USA/Europa år 2030. Med medelklass avses en befolkning med årsinkomster på 9000-34000USD. Det är samma nivå som Italien har i dag.

En modernt tänkande generation kommer och har redan börjat konsumera hushållartiklar och resor som aldrig förr. Redan nu kan man se en enorm ökning av antalet asiater som kommer som turister till Europa.
Dock skall man se lite nyktert på att vissa inkomstskillnader kommer at bestå. Inkomsterna I väst ökar också.

Befolkningstillväxt anses som kanske den främsta faktorn för ekonomisk tillväxt. Länder som Finland och Japan med minimal invandring kan man givetvis ifrågasätta ur ett tillväxtperspektiv.

I Japan är befolknings-minskningen ett par miljoner varje år. När jag var där så berättade dem att de kunde se det med egna ögon.

Hur ser vår ekonomiska värld ut 2050?
Förenklat vet vi att jordens befolkning kommer att öka till ca 9 miljarder från dagens 7. Detta vet vi med en häpnadsväcklande exakthet. Tidigare prognoser har varit förvånansvärt träffsäkra och det skulle vara konstigt om det blir annorlunda denna gången.

Vi vet också att den största befolkningsökningen sker i Afrika. Tillgången på befolkning kommer givetvis leda till att mycket produktion och konsumtion kommer flyttas från Asien till Afrika. Ethiopen ligger i skrivande stund på 7 % tillväxt