Proffs på Offerter

SEK 975.00 inkl. moms*

Kursen vänder sig till dig som jobbar på ett tillverkande företag eller entreprenadföretag med tunga maskininvesteringar. Då är det viktigt att man har hela kostnadsbilden klar för sig och vet vilka affärer man skall lägga mest krut på. 

Kurslängd: 90 minuter webbinar

Kategori webbinar

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 780.00.