Råvaruhandel

Råvaruhandel är handel med råvaror. Det kan handla om enstaka råvaror till index som följer råvarugrupper.
Några exempel på råvarugrupper är:

 • Bränsle
 • Metaller
 • Spannmål

Exempel på enstaka råvaror är:

 • Guld
 • Olja
 • Soja
 • Zink

De finns en mängd råvaror på den svenska och internationella marknaden som det går att handla med.
Enklaste sättet att handla med råvaror för vanligt folk är genom indexfonder och ETFer dvs börshandlade fonder. Finns även Bull och Bear certifikat.


Världens största råvarubörser (commodity stock markets)

Även här har USA den ledande rollen med New York och Chicago Merchantile Exchange.

 • London Metal exchange. Världens största metallvarubörs
 • Climax Exchange (Nederländerna). Stor på energi och miljö
 • Chicago Merchentile Exchange. Stor på spannmål
 • New York Merchentile Exchange. Världens största råvarubörs
 • Dubai Merchentile Exchange. Störst på energi i Mellanöstern