PLANERAT ÅLDRANDE

Planerat åldrande eller inbyggt åldrande är det svenska begreppet för engelskans planned obsolescence och är inom industridesign den medvetna process som syftar till att en vara skall gå sönder efter en tid för att hålla konsumtionen uppe. Begreppet härstammar från den tidiga glödlampsindustrins gemensamma åtagande att begränsa livslängden.

GLÖDLAMPSKONSPIRATIONEN

Namnet glödlampskonspirationen kommer sig av att alltsammans började inom glödlampsbranschen, där man för snart 90 (!) år sedan oroades över allt hållbarare glödlampor och därför bildade en kartell där man bestämde att glödlampor inte skulle få hålla i mer än 1000 timmar. Principen för planerat åldrande är helt enkelt att se till att saker inte håller för länge. Håller sakerna för länge så köper konsumenterna inget nytt, och då finns det ingen som vill köpa det fabrikerna tillverkar. Därför tillverkas saker som inte ska hålla för länge och som inte ska gå att reparera. Så byggs ett slit- och slängsamhälle. (I USA finns dock en glödlampa från 1901 som fortfarande fungerar.)

En ny studie tyder på att det planerade åldrandet, blir allt kortare.
Många blir upprörda när de tänker på att deras dyra datorer och telefoner inte är gjorda för att hålla. Problemet är att vi som kon­su­men­ter förväntas byta upp oss till den senaste modellen av ex­em­pel­vis telefoner, och därför tycker att det är ganska lägligt att den gamla går sönder lagom till lan­se­ring­en av den nya produkten.

Planned ob­so­le­scence kan sägas vara motsatsen till cirkulär ekonomi. Exempel på hållbara bu­si­nes­slös­ning­ar kan vara att göra stryk­tå­li­ga och lite dyrare produkter, att serva produkter som har gått sönder i stället för att sälja en ny, och att vara noga med att samla in uttjänta varor för åter­vin­ning.