FINANSIELLA ORÄTTVISOR

Den så kallade "Fat Cat Day" i Storbritannien har redan passerat. Där tar det 2,6 dagar för en toppchef att tjäna in en vanlig arbetarlön, enligt en rapport från den brittiska tankesmedjan High Pay Centre. I Sverige tar det sex dagar och en dryg halvtimme av sjunde arbetsdagen.

Nu äger världens åtta rikaste personer lika mycket som den fattigaste hälften av befolkningen, enligt hjälporganisationen Oxfam som kallar det ”mer än groteskt”. Microsoftgrundaren Bill Gates är den som tjänar allra mest. Han och sju andra personer äger tillsammans 426 miljarder dollar. Att jämföras med den fattigaste hälften av befolkningen – 3,6 miljarder människor - som tillsammans äger 409 miljarder dollar.

– Det är obscent att så mycket rikedom ägs av så få när en av tio människor överlever på mindre än två dollar per dag, säger Winnie Byanyima, styrelsemedlem i Oxfam International.

Samtidigt har fattigdomen i världen minskat radikalt de senaste decennierna. 1990 levde 38 procent av världens människor i extrem fattigdom – i dag är siffran tio procent. Andelen extremt fattiga har alltså minskat med över två tredjedelar på mindre än tre årtionden.

HUR MYCKET ÄR ETT MÄNNISKOLIV VÄRT?

När man vill utvärdera lönsamheten med projekt/investeringar så mäts ofta hälsovinsterna i termer av fullt friska levnadsår (”QALYs”). I Sverige värderas ett år till 1 milijon/person. En väldigt hög siffra jämfört med många andra länder.

FRAMTIDA KATASTROFER

År 2050 kan 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder samt klimatförändringarnas socioekonomiska effekter. Detta är närmast en fördubbling jämfört med idag, då 108 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd till följd av sådana katastrofer. Till år 2030, alltså om bara tio år, kan antalet drabbade öka med 50 procent jämfört med idag.