HUR MÅNGA LURAS?

Med detta avser jag hur stor andel av befolkningen som luras att betala för höga avgifter till storbanker, pensions och försäkringsbolagen. Det är en väldigt stor andel kan man konstatera.

Enligt en undersökningen känner var tionde svensk att de inte har tid att sköta sin privatekonomi aktivt och sju procent av befolkningen undviker helst att handskas med sin ekonomi. 16 % har någon gång fått ekonomiska problem på grund av sitt köpbeteende och 4 % hamnat hos kronofogden.
Endast 52 % av svenskarna kan redogöra för sin ekonomi. Givetvis är detta inga bra siffror, men betydligt bättre än japaner där endast 25 % påstås kunna redogöra för sin ekonomi. Bäst i klassen lär tyskarna vara med 58 %. De kallas ibland för Europas smålänningar och Angela Merkel pratade vid ett tillfälle om de "schwabiska hemmafruarnas" omvittnade sinne för sparande.

Hela 8 av 10 förstår inte vad höga fondavgifter gör med deras avkastning. Det har också storbankerna tagit fasta på, då det idag inte finns någon räknesnurrra att simulera fondavgifter med hos någon av bankerna. Trots intensivt sökande har jag bara lyckats hitta en sådan snurra på ett ställe. Det är den utmärkta bloggen –rikatillsammans.se, som tillhandahåller det. Som medlem får du tillgång till flera användbara räknesnurror under fliken "simulera". 

VARFÖR LURAS VI?

Mitt svar är framförallt lättja. En stor del av befolkningen orkar helt enkelt inte, utan väljer att spenderar mer tid med att borsta tänderna än på sin privatekonomi. Konsekvenserna av denna lathet blir förödande i det långa loppet.

Många med den här lättjan pratar också ofta nedvärderande om oss som orkar. Det är helt enkelt fint att inte bry sig hos stora delar av befolkningen. Jag föreslår att du ignorerar denna grupp. Själv är jag fast övertygad om att evolutionen kommer att förgöra dem.

En annan förklaring är att vår hjärna inte är programmerad för att hantera siffror. Vi är såsom naturen har skapat oss dåliga på att tolka siffror.

Siffran noll har tex bara funnits i ca 2000 år, vilket är en ögonblinkning i mänsklighetens historia. Enligt vissa obekräftade uppgifter kan inte var fjärde svensk räkna ut vad det blir om man delar 20.000 med 4. I ett räknetest kunde inte 64% räkna ut vad 10% i ränta på ränta skulle bli på 2 år.
Speciellt är det kvinnor i åldern 18 - 29 som har bristande mattekunskaper. Och vilka är det som ofta är pådrivande när det gäller bostadsköp och t ex renoveringar? Män eller kvinnor? Om det är någon tröst så ser man ovan, och det skrivs även i rapporten, att äldre (40-talister!) är dåliga på att räkna. Men det blir också tydligt vilken skada skolans kommuinalisering gjort på åldersgruppen 18 - 29, som är avsevärt sämre än 50-, 60- och 70-talisterna.

VAD FÅR PRIVATSPARARES LATHET FÖR KONSEKVENSER?

Ca 25% av storbankernas vinst är courtage (avgifter) på aktiehandel och fondavgifter. Courtage fungerar som själva modersmjölken för verksamheten. Det råder till och med tävlingar mellan bankernas avdelningarna om vem som kan tjäna mest på.

Nedan presenteras ett litet exempel på vilka årlig avgifter en privatperson kan få betala. En hel del i onödan.
Bostadslån 1.5 MSEK, ränta 2% 30 000:-
Fonder 50 000 SEK, avgift 1.5% 750:-
Aktiecourtage 20 x 39:-, 780:-
VISA-kortavgift 250:-
Bankfack 800:-
Internetbetalavgift, Internetbank etc 250:-

Summa: 32830:-