SKATT I OLIKA LÄNDER

När man sammanfattar det sammanlagda skattetrycket brukar man benämna det som skattekvot. Då hamnar Sverige på 7e plats. Danmark brukar leda år efter år. Inom begreppet skattekvot ryms moms, kommunalskatt, statlig skatt, marginalskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, bolagsskatt mm. Hur bolagsskatten ser ut inom EU framgår av bilden nedan.

SVERIGE SOM SKATTAPARADIS?

Skatt på förmögenhet brukar benämnas tillgångsskatter. Det som gör Sverige till ett skatteparadis för de som redan har pengar är den låga bolagsskaten, fastighetsskatten samt frånvaro av förmögenhetsskatt och arvsskatt. Faktum är att vi hamnar på plats fyra.
Före oss finns lågskatteländerna Estland, Nya Zealand och Schweiz.

Varför togs arvs och gåvoskatten bort
 Arvs- och gåvoskatten var beskattning på redan beskattat kapital. Den var ytterst komplicerad att hantera för både skattebetalare och myndigheter. Den slog orättvist eftersom de mest förmögna ofta kunde planera bort skatten medan medel- och låginkomsttagare tvingades betala.

Dessutom gav arvs- och gåvoskatten förhållandevis liten intäkt till staten, mindre än 2 promille av alla skatteintäkter (2,6 miljarder kr) år 2004. Däremot hade skatten, tillsammans med förmögenhetsskatten, under årtionden tvingat företagare ägna tid åt annat än sin verksamhet och gjort att framgångsrika entreprenörer och kapital lämnat Sverige - och därmed minskat de totala skatteintäkterna och antalet jobb i Sverige.

Den avgörande anledningen till att hela riksdagen, från Vänsterpartiet till Moderaterna, ställde sig bakom förslaget att ta bort arvs- och gåvoskatten var att de försvårade familjeföretags generationsskiften. För familjeföretag är ett generationsskifte en oerhört komplex utmaning där många olika delar måste falla på plats och där riskerna att något går fel är stora. För företagare som ofta har sina tillgångar låsta i företaget innebar arvsskatten inte sällan att de tvingades sälja av tillgångar i företaget, vilket gjorde att skattebelastningen blev ännu högre. Att dessutom tvingas göra detta i samband med de stora utmaningar som ett arvskifte alltid innebär kunde leda till att företaget inte överlevde.

USAs skattesystem
USA befinner sig långt bak i listan med höra bolagsskatter, fastighetsskatter och skatt på kapitalinkomster. Detta är en nyhet för de flesta kan man anta.
USA har dessutom inte ett territoriellt skattesystem för sina medborgare . Dvs du betalar skatt även som bosatt i ett skatteparadis. Som svensk medborgare räcker det dock med att man befinner sig i Sverige höst 182 dagar per år för att man skall skatt här. Detta förklarar varför ca 500 svenskar har valt att ta ut sin tjänstepension i Portugal.

HUR HAR SKATTEN PÅVERKAT SVERIGE UNDER 1900-TALET ?

Fram tills nyligen minskade klasskillnaderna i Sverige. Gamla förmögenheter sögs in i den gemensamma ekonomin eller testamenterades till välgörande stiftelser. Gods och herrgårdar blev kursgårdar. Inkomstklyftorna pressades ihop mellan 1940-70. Idag ökar de istället och har aldrig varit större än på 30-talet. Mycket av pengarna som i dag göms i skatteparadis flyttades under den här perioden.