BNP

Ovan syns de länder som 2016 hade störst BNP eller GDP som det heter. BNP är den siffra som är på allas läppar när man bedömer ett land. Den räknas ut enligt följande:

Här ingår alla hushållens konsumentköp (C), men även större investeringar (I) och offentliga utgifter (G). Vi lägger till landets export (X), och gör avdrag för importerade varor och tjänster (M), för att enbart få med varor och tjänster som producerats inom landets gränser.
    BNP = C + I + G + X - M

Siffran är givetvis mer komplex än så. Tex så betraktas inte en bondes utgifter för gödningsmedel inte som konsumtion utan löpande underhåll. Många hushållstjänster registreras i Sverige som konsumtion medans de i södra Europa sköts av hemmafruar och således inte registreras alls. De länderna får då en lägre BNP och undslipper på så sätt att betala en högre avgift till EU som bygger på en procentandel av BNP. Likaså kan det påverka medlemsavgiften för Nato eller FN.  

BNP PER ARBETAD TIMME

Avancerade ekonomier har hög produktivitet där varje insatt arbetstimme skapar stora värden. Den svenska ekonomin uppvisar totalt sett en högre produktivitet än OECD-genomsnittet, men ligger samtidigt lägre än länder som exempelvis USA och Tyskland.

Produktivitet, eller arbetsproduktivitet om man ska vara noga, beskriver hur mycket varje anställd producerar i genomsnitt. Man kan mäta produktivitet i enskilda branscher och sektorer, eller titta på hela ekonomin. När man ser till hela ekonomin beräknas produktiviteten vanligtvis genom att BNP divideras med antalet arbetade timmar. Att man oftast dividerar med timmar, istället för med antalet sysselsatta, beror på att en sådan beräkning tar bättre hänsyn till hur vanligt det är med deltidsarbete.

En hög produktivitet är en tydlig indikation på att ekonomin är avancerad. I sådana länder skapar produktionen stora värden i förhållande till varje insatt arbetstimme. På motsvarande sätt uppvisar lite mindre utvecklade ekonomier, med enklare och mer arbetskraftsintensiv produktion, lägre produktivitetsnivåer.

USAS BNP FÖRDELAT PÅ DE OLIKA DELSTATERNA

Av bilden nedan framgår tydligt varför man kallar staterna i mitten för "fly over states".

HDI-HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

THE HUMAN CAPITAL INDEX

På world economic forum kan man läsa om hur väl ett land utnyttjar befolkningens potential i form av utbildning, arbetslöshet etc. Faktorer som tex säger hur snabbt ett land återhämtar sig efter en kris. Tex har ju vårt grannland Finland rest sig like en ”fågel Fenix” ur kriser flera gånger.

BEFOLKNINGSTILLVÄXT

Givetvis är ett lands tillväxt högintressant. Tillväxten beror till stor del på vilken befolkningsstruktur som landet har. En unge befolkning med många människor runt 40 år är givetvis mer konsumerande än en gammal. Just kring åldern 40 köper många hur och dyra bilar och bidrar på så sätt till en högre BNP-tillväxt än vad en äldre befolkning som redan har allt gör.

På diagrammet nedan visas skillnaden i befolkningsstruktur mellan Frankrike och Indien. Indien bedöms av många vara en av de få marknader med många 40-åringar kvar och därmed fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

DE INNOVATIVASTE LÄNDERNA

Sett till antal patent leder Tyskland med 33.000 patent vilket kan jämföras med Greklands 8 . För att kora en vinnare har världens länder utvärderats i ett antal kategorier, däribland forsknings-och utvecklingskostnader i förhållande till BNP, forskartätheten samt andelen högteknologiska börsbolag. Att Sverige rankas så högt beror bland annat på våra goda forskningsresurser och börsnoterade bolag i tekniksektorn. Le stan brukar se ut likt nedan

10. Israel
Israel har under de senaste åren blivit känt under namnet ”startup nation”. Utvecklingen tog fart under 90-talet i samband med att regeringen inledde ett inkubatorprogram för nystartade teknikföretag. Samtidigt byggde man upp ett nytt och mycket framgångsrikt program för privat och statligt riskkapital. Idag finns över 3 500 nystartade teknikföretag i Israel. Det gör den konfliktdrabbade nationen till det land med flest innovationsföretag per capita i hela världen.
 
9. Frankrike
Frankrikes starkaste kort är landets tillgång till kapital och kunskap, vilket hänger samman med kvaliteten på forskningsinstitutioner i staden. Dessutom är den digitala infrastrukturen god. Några utmaningar för den franska huvudstaden är kostnaderna för kontorsutrymme och arbetskraft samt den svaga tillväxten av onlinetransaktioner. Fransmännen siktar dock på att klättra på rankingen fram över. President Emmanuel Macron planerar bland annat stora forskningssatsningar inom artificiell intelligens, ett område som idag domineras av USA och Kina.
 
8. Danmark
På åttonde plats hittar vi våra rödvita grannar i söder. Det är i först och främst investeringar i högre utbildning, forskning och användning av digital teknik som lyfter Danmark. Landet ligger i framkant vad gäller innovation inom forskning och utveckling med en hög andel forskare, bra universitet och kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar. Man belyser också den politiska stabilitet och statliga effektivitet som råder i Danmark.
 
7. Finland
Finlands största innovationsstyrkor är landets forskarkoncentration och höga effektivitet. Vårt östra grannland har dessutom tredje flest sakkunniga inom forsknings- och utvecklingsverksamhet i förhållande till invånarantalet. Även forskningssamarbeten mellan universitet och näringsliv anses vara mycket goda.
 
6. Japan
Japan är Asiens tredje mest innovativa land, kända för sin tillverkning och tekniksektor. Landet rankas dessutom högst i infrastruktur och antal patentansökningar. En Adobe-sponsrad studie 2012 visade att Japan ses som det mest kreativa landet globalt, men inte av japanerna själva. De behöver alltså bara jobba lite på självförtroendet!
 
 
5. Schweiz
Schweiz prenumererade länge på tronen över världens mest innovativa länder, men får idag nöja sig med en femteplats. Landet rankas högt främst på grund av dess kunskapsbaserade ekonomi och möjligheten att förvandla innovativt tänkande till lukrativa projekt.
 
4. Tyskland
Tyskland rankas högt upp på listan och idag finns över 6 000 start-ups i landet, varav runt hälften hittas i Berlin. Tyskarna rankar dessutom högt vad gäller internationella patentansökningar, har högkvalitativa universitet och producerar stora antal vetenskapliga publikationer. Landets högteknologiska bilindustri sticker ut
 
3. Singapore
Singapore tar plats på listan mycket tack vare ökade resurser till utbildningsväsendet. Dessutom är landet världsledande när det kommer till infrastruktur, politiskt klimat och kunskapsinhämtning.
 
2. Sverige
Lilla Sverige kniper alltså en imponerande andraplats över världens mest innovativa länder. Att vi rankas så högt beror främst på goda forskningsresurser och hög nivå vad gäller teknikutveckling inom rymd- och försvarsindustrin, bioteknik och förnybar energi. Stockholm är dessutom den region i världen som producerar näst flest så kallade ”enhörningar” (startupbolag som värderas till över en miljard dollar) per capita i världen. Bara Silicon Valley är vassare.
 
1. Sydkorea
Världens mest innovativa land är Sydkorea. Med toppnoteringar i nästan samtliga undersökningsområden är landet för närvarande ohotad etta på listan. Samsung Electronics, Sydkoreas mest värdefulla företag baserat på marknadsvärde, har under 2000-talet fått näst flest amerikanska patent av alla företag i hela världen. Bara IBM är värre.

DE INNOVATIVASTE STÄDERNA

Tidigare har jag hört nämna fyra ledande städer-Silicon Valley, Stockholm, Tel Aviv och Helsingfors. Grafen nedan inkluderar mer än bara IT. Dock innehåller grafen inte kinesiska Shenzen som på senare år har utmanat Sillicon Valey som världens IT-huvudstad.

Shenzhen har de senaste åren gått från att vara en liten fiskeby till att bli ett Silicon Valley för hårdvara. Det har blivit Kinas centrum för hårdvaruutveckling. Hong Kong som ligger precis intill har en stor startupscen och bra tillgång på kapital, så de två ekosystemen kompletterar varandra väldigt bra.De bli av med Made in china-stämpeln. Det ska vara Made with China nu. Nästa steg för dem är Innovated in China. Har till skillnad från Sillicon Valley både hårdvaran och mjukvaran på en plats. man kan få ett specialdesignat kretskort på ett dygn till skillnad från månader i väst.