LÄNDER MED KORRUPTION

Sveriges främsta naturtillgång är inte skogen utan en hög sk tillitsfaktor. Flera kända investerare tycker man bara skall investera i länder med lågt korruptionsindex. Onekligen ligger det också mycket spänningar under ytan på korrumperade länder vilket snabbt kan förstöra en lysande tillväxt. Se korruptionskarta ovan

I VILKA LÄNDER LITAR FOLK PÅ VARANDRA

En intressant variabel för att avgöra graden av korruption är om folk litar på varandra och på myndigheter.De skandinaviska brukar ligga i topp. Man skulle rent av kunna säga att sveriges främsta tillgång är tillit och inte skogen som man normalt brukar nämna. Denna faktor är tämligen avgörande för hur snabbt ett land kan återhämta sig efter en kris. Tex anges förtroendet som mycket lågt i Grekland och därför kommer återhämtningen att ta mycket längre tid. I Spanien och Italien kommer det att gå snabbare p g a denna faktor. Vårt grannland Finland har likt "fågel fenix" rest sig ur askan flera gånger och mycket av återhämtningen kan nog tillmätas den höga tilliten.