DE STÖRSTA EXPORTNATIONERNA

Det räcker med att känna till att två länder har rejäla handelsöverskott. Kina och Tyskland. Trots att USA exporerar mest i världen så är den väldigt lågt räknad per capita. Tex är BMW i Carolina USAs största exportör av bilar. Tyskland däremot anses vara världsmästare på tung tekniksk export.

EUROPAS VIKTIGASTE EKONOMISKA OMRÅDEN

En enkel regel har varit den sk ”blå bananen” enligt nedan. Den vänstra bilden är dock lite mer rättvisande. Som närmaste granne skulle jag också vilja ha med Turkiet. Landet benämns också som ”lilla Kina” och kan jämföras med ett enda stort Gnosjö.