STATER I SKULD

Japan har störst statsskuld i världen i förhållande till sin BNP. Dock är skulden inhemskt lånad till skillnad från Greklands skuld som är lånad utomlands till stor del. Man brukar säga att när en statsskuld blir större än 60% av BNP så blir det omöjligt för ett enskilt land att hantera. IMF borde ta över. Den höga statsskulden legitimerar att man ser ner på länder vars invånare är helt oskyldiga.

Det är många EU-länder som vill att tyskarna ska öppna plånboken och dela med sig av sina rikedomar. Men faktum är att stora delar av Tyskland inte är så rikt som man tror. Av de 16 förbundsländerna, är det tre stycken som subventionerar resten- Bayern, Baden-Württemberg och Hessen. Övriga 13 hittar vi på mottagarsidan. Tyskland har dock fått mycket kritik för sin restriktiva hållning. Särskilt då de själva har fått hela sin skuld efterskänkt efter 2a världskriget. Tyskland hade aldrig varit där de är i dag utan den avskrivningen.

USA brukar benämnas som världens mest skuldtyngda nation i absoluta pengar räknat och borde gå i konkurs om det inte vore för alla långivare som använder dollarn som en reservvaluta. USA har också en extrem handelsobalans med alla sina handelspartners.

TOTAL SKULDSÄTTNING

Av den första grafen framgår att staterna Japan och Grekland är väldens mest skuldsatta länder sett i relation till sin BNP. Dock bör man ha i beaktande att skuldsättningen skiljer sig mycket åt mellan länder. Den Japanska skulden är främst nationell och de grekiska och italienska hushållen är långt mindre skuldsatta än de svenska. Sedan finanskrisen 2007 har de svenska privata skulderna tillhört de snabbast ökande i världen. Den totala svenska skulden för hushållen, företagen och staten ligger på 295 procent av BNP, näst högst i världen efter Japan, med skulder på 393 procent av BNP.