ANVÄND DITT KONTOKORT OPTIMALT

Förutsatt att kontokortet nyttjas på rätt sätt och betalningarna görs i tid är det ett fantastiskt sätt att låta skapa en buffert. Genom att utnyttja krediten kan jag låta mina pengar jobba i fonder och aktier under tiden. Jag rekommenderar att man tar max-kredit på ett kontokort utan avgifter. Ofta runt 50.000 kr. Storbankernas årsavgift är ofta väldigt höga.