HÄVSTÅNGSPRODUKTER

Komplicerade finansiella instrument såsom warrranter, spread, bull och bear certifikat som är kopplade till underliggande tillgångasslag. Ofta är tillgångsslagen råvaror, valutor och aktier. En sådan aktie kan tex vara Atlas Copco där man satsar 2,3,4.. x aktiekursen. Den sk Hävstången blir då stor om det går bra men också stor om det går ner.

Aktier vs Hävstångsprodukter
Aktiebörsen är inget nollsummespel. Alla är vinnare givet att man har en jämn riskspridning som följer index. Med hävstångsprodukter finns en inbyggd belåning med en tydlig vinnare och en förlorare, vilket genast försämrar oddset för privatspararen.