EN PRIVATSPARARES 10 VIKTIGASTE REGLER

Nedan presenteras en checklista som garanterat kommer at löna sig över tid. Håll till godo:

1. Acceptera att det krävs hårt arbete för att bli en framgångsrik privatsparare

2. Det tar tid att bli rik*

3. Utarbeta en analysmetodik som passar din personlighet

4. Överskatta inte din förförmåga att prognosticera marknadens utveckling

5. Var disciplinerat och låt inte dina känslorna styra ditt handlande

6. Rör aldrig din portfölj. Placera en kinesisk mur till din övriga ekonomi

7. Traida max med 2% av dina tillgångar

8. När en aktie stigit 100% kan man sälja 50%. På så sätt säkrar man vinsten

9. Ta ansvar på dina misstag och skyll aldrig på andra

10. Skapa en genomtänkt riskhantering –Ta inte för stora positioner och , snitta inte ner dig och var aldrig rädd för att sälja med förlust

11. Bry dig inte om att ha rätt utan bry dig om att tjäna pengar

12. Trenden är din vän. Kapa dina förluster tidigt(max 15% fall, idealt 7%), men låt dina vinster växa**

13. Skapa en handlingsplan, dvs en genomtänkt planeringsfilosofi, en personligt anpassad analysmetodik, riskhanteringsregler och en klar målsättning för ditt sparande

14. Max 20 % av dina besparingar på tillväxtmarknader. De kan lätt dö över en natt. Ta Turkiet som ett exempel efter den misslyckade militärkuppen 2016.

15. Investera bara i saker du förstår dig på

16. Låt tyngdpunkten av dina besparingar vara i Sverige. Anledningen är att man aldrig kan förutse valutarisker och att Sverige historiskt sett har haft en av de stabilaste marknadsekonomierna. Tittar man på både Aktiestinsen och Waren Buffet så har de byggt sina förmögenheter på sina hemmamarknader

17. 80/20 principen gäller allt inklusive dina investeringar. Det betyder att du skall vara medveten om att 20% av dina investeringar ger 80% av avkastningen. Gör ett kakdiagram varje år och disponera om enligt principen att det är sannolikare att ett ”skepp med vind i seglen fortsätter ha vind i seglen än ett som inte har det”

**För Lennart Israelssonalias Aktiestinsen tog det 30 år att tjänas sin första miljon. Då var han nära pensionsmässig
**Den som stannade på marknaden under börsrasen 1929-32, 1974-75 1987 och 2008 har i det långa loppet varit framgångsrika . De som sålde efter den första 15 procentiga nedgången och köpte när det stigit 15 % från dess bottenläge var ännu mer framgångsrika.

STOCKHOLMSBÖRSEN

Företaget Nasdaq driver en nordisk börs under namnet Nasdaq Nordic. Den svenska listan på den nordiska börsen kallas oftast enklast för Stockholmsbörsen. Dock finns det över tio marknadsplatser för aktiehandel i Sverige.

De kommer jag inte att nämna här då jag inte hunnit intressera mig för dem. Börsens index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.

OMXSPI: Det allra mest omtalade indexet i Sverige är det som kallas OMXSPI, eller Stockholm all-share. Det väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och visar därmed upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen.

OMX 30: Är benämningen på index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen