FONDAVGIFTERNAS INVERKAN PÅ DIN AVKASTNING

Har avgifterna på dina fonder verkligen en viktig betydelse för utvecklingen för ditt sparande? Är inte det viktigaste hur fonden presterar? Svaret är naturligtvis att de båda är viktiga men det går inte att entydigt säga att högre avgift = bättre förvaltare.

Dessutom gör höga avgifter att fonden får det svårare i kampen mot sitt jämförelseindex. I själva verket är det bara en av tjugo aktivt förvaltade fonder som slår index. I denna simulering ser du tydligt vilken "gam" som avgifterna är. I mitt eget fall kostade oss avgifterna hela 20% av en fonds avkastning innan jag blev uppmärksammad på fenoment. Jämför själv med dina fondavgifter och låt dig häpnas...