FÅ KOLL PÅ DINA PENGAR

Appen Think erbjuder en gratis möjlighet att logga hur kostnaderna fördelar sig. Ett suveränt verktyg som duger för mig. Finns även ett ännu mer sofistikerat system från Sumer vid namn Smartbudget, där avtal och avtalstider inkluderas med mycket annat. Saknar dock erfarenhet av tjänsten.
Ekonomerna tjatar ständigt om vikten att göra en budget och utan tvekan är det svårt att nå sina mål om man inte mäter sina kostnader. Ett bevingat uttryck är att "allt man mäter blir man bättre på".