BERÄKNA DIN SKULDKVOT

Skuldkvotstak är en policyåtgärd som allt fler länder med en hushållssektor med höga skulder har börjat använda som komplement till bolånetak. Ett skuldkvotstak begränsar hur mycket ett hushåll får låna i förhållande till sina nettoinkomster. 600% har föreslagits som en maximal nivå.

En tak på 600% innebär att man maximalt får låna upp till 6 gånger sin disponibla inkomst. Tjänar man 100 000 kr får man inte låna mer än 600 000 kr.

Det är viktigt att det finns en bra balans mellan hushållets inkomster och skulder. Finns balansen har hushållet större förutsättningar att klara av till exempel stigande räntor och oförutsedda kostnader. Fyll i dina värden och se om ni har säkrat er bostad inför kommande lågkunjunkturer...