BERÄKNA DIN SKULDKVOT

Flera länder med höga hushållsskulder har infört skuldkvotstak som en åtgärd för att begränsa låntagandet. Skuldkvotstaket innebär att ett hushåll inte får låna mer än en viss procent av sin disponibla inkomst. Maximalt får man låna upp till sex gånger sin disponibla inkomst, vilket motsvarar ett tak på 600%. Det är viktigt att ha en bra balans mellan inkomster och skulder för att klara av stigande räntor och oförutsedda kostnader. Fyll i dina värden och se om ni har säkrat er bostad inför kommande lågkunjunkturer...