SIMULERA DINA BOSTADSKOSTNADER

Under kapitlet bostad inleder vi med att simulera hur hög din belåningsgrad eller sk skuldkvot maximalt skall vara för att även klara motgångar.

I tider av uppgång pratas det vitt och brett om hur stora vinster alla gör. Det som däremot få känner till är att även de mest exklusiva adresserna i centrala Stockholm har en sämre värdeutveckling än börsens genomsnitt under de senaste tioårsperioderna. Detta kommer vi dock inte att simulera utan finns beskrivet i kursmaterialet. Däremot kommer vi att simulera vid vilken kritisk bolåneränta som det lönar sig bättre att amortera än att spara motsvarande belopp på börsen.

Troligen är detta den enda oberoende skolan som går att finna som behandlar dessa frågor utan dolda intressen i bakgrunden. Tag därför chansen att gå kursen -Proffs på Pengar