BANKER I VÄRLDEN

Banksektorn väger enormt tungt på de flesta av världens börser. I Sverige upptar sektorn vanligtvis mer än 20 procents tyngd av OMXS30-index och vi ser liknande mönster för exempelvis XETRA DAX och Eurostoxx. En intressant observation är att sex av världens 10 största publika företag är just banker. Som en parantes kan vi nämna att femteplatsen också innehas av ett finansbolag nämligen Waren Buffetts Berkshire Hathaway vars börsvärde pendlar runt 300 miljarder dollar. Men vilka banker är egentligen störst i världen, sett till marknadskapitalisering? Och vilka banker tjänar egentligen mest pengar?

USA och Kina dominerar topplistan
Rangordningen på topplistan skiljer sig givetvis en del från kvartal till kvartal men vi skall idag göra ett försök att peka på de största, som år efter år finns med i toppen. De börsvärden vi nämner är självklart inga exakta dagsvärden utan ett framräknat medeltal på värderingen det senaste kvartalet.
Störst sett till börsvärdet är vanligtvis amerikanska Wells Fargo & Co vars börsvärde överstiger 260 miljarder dollar. Wells Fargo var i fjol den mest lönsamma amerikanska banken tillika näst mest lönsam i världen med en vinst som uppgick till 32 miljarder dollar. Även på andraplatsen finner vi allt som oftast en amerikansk jätte, nämligen anrika JP Morgan som enligt många initierade bankpersonligheter är världens mest välskötta superbank. Ingen annan bank i världen har under så lång tid som JP Morgan tjänat pengar på alla sina affärsområden oavsett om det gäller Commercial banking, Investment banking, Private banking eller Trading. JP Morgan är förutom Wells Fargo den enda banken med ett börsvärde över 230 miljarder dollar.

PÅ andra plats kommer Goldman Sachs som även brukar betraktas som en kultbank. Företagets genomsnittliga börsvärde var vid vår senaste mätning 75 miljarder dollar och den årliga intjäningen åtta miljarder dollar. Goldman är och förblir en av branschens riktiga stjärnor som likt JP Morgan tenderar att tjäna pengar i alla tänkbara marknadsklimat.

På tredjeplatsen över listan på världens högst värderade banker finner vi en kinesisk jätte. Industrial and Commercial Bank of China, förkortat ICBC, var 2013 världens mest lönsamma bank, detta för fjärde året i rad. Förtjänsten uppgick till hissnande 55 miljarder dollar. Banken har cirka 400 000 anställda, över 150 miljoner kunder och ett börsvärde som överstiger 215 miljarder dollar. Banken grundades så sent som 1984 och ägs liksom de flesta andra kinesiska storbanker av staten. ICBC har utmärkt sig som en expansiv bank som 2012 öppnades exempelvis kontor i hela 10 nya länder. Banken finns idag etablerad i mer än 40 länder.

På fjärdeplatsen finner vi Europas största bank HSBC, (ursprungligen The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited). Trots att banken ursprungligen är kinesisk återfinns huvudkontoretnumera i London. HSBC värderas i linje med ICBC och årets medelvärde överstiger 190 miljarder dollar.

Efter HSBC följer Bank of America, China Construction Bank, CitiGroup och Agricultural Bank of China i nämnd ordning med börsvärden i intervallet 115-182 miljarder dollar. Inte oväntat har 9 av 10 banker på topplistan sina rötter i Kina eller USA även om HSBC per idag alltså räknas som en Londonbank.

Plats 10 intas av en Australiensisk superbank vid namn Commonwealth Bank of Australia vars börsvärde är i linje med Bank of China, ca 115 miljarder dollar.

Svenska giganter
Vilken svensk bank ligger då högst upp på listan? Inte oväntat är det Nordea som värderas till 55 miljarder dollar vilket ger en 35:e plats. Sett till medelkursen detta år är Nordea därmed högre värderat än både Deutsche bank och Societe Generale. Därefter följer Handel