BÖRSHISTORIA

Det brukar heta att historiska vinster inte är någon garanti för framtida avkastning. Så är det givetvis, men samtidigt är historien det enda vi har att förhålla oss till och det kan därför vara motiverat att studera den närmare. Av diagramet ovan ser man Stockholmsbörsens avkastning de senaste 100 åren.

Det finns bara en negativ 10 års period under de sista 100 åren. Det är åren 1928-1938. Dock vara bara den sammantagna nedgången -0.8%. Sjutiotalet var heller inte helt lysande om än inte negativt.

Slutsatsen av detta är att det är tiden på börsen och riskspridningen som fäller avgörandet. Detta bevisas också av nedanstående statistik från USA. Slutsasen är att Ju mer långsiktig du är på börsen, desto mindre risk tar du med ditt sparande.
Statistik från 1871-2015 S&P 500 (USA:s aktiemarknad)

HISTORISKA KRISER

Förmågan att känna igen en kris är också enligt min mening avgörande. Vissa gör gällande att man kan förbättra sin avkastning med mer än 25 % genom att dra sig ur fonder vid nedgångar. En nedgång med 10% blir gärna 20%. En nedgång med 20% blir garanterat 40%.

Kriserna i USA under 1900-talet åren har sett ut enligt nedan:
1901-44%
1906-46%
1929-90% (Oktober till November)
1937-47%
1939-41%
1968-44%
1973-46%
1976-27%
1987-41% ”Black Monday” - 22% på en dag. Har dock inget samband med ”black Friday”*
1990-27%
2001-38%
2008-42%

*Namnet härstammar ursprungligen från Philadelphia någon gång före 1961, där det beskrev den stora trafik- och fotgängarökningen som kom dagen efter Thanksgiving. Uttrycket började spridas utanför Philadelphia 1975 och är nu en allmän benämning i USA för dagen efter Thanksgiving. Ett antal amerikanska webbutiker erbjuder billigare varor denna dag och riktar sig då även till kunder utanför USA.

BÄSTA OCH SÄMSTA BÖRSÅREN PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN

De 3 sämsta börsåren:
1: -44 % (2008)
2: -40 % (1931)
3: -37 % (2002)

De 3 bästa börsåren:
1: 66 % (1999)
2: 66% (1983)
3: 58% (1981)

BÖRSEN ÅR 2000 TILL 2014

Tittar man mer specifikt för perioden 2000-2014 på Stockholmsbörsen så ser det ungefär ut enligt nedan:

STANDARDAVVIKELSE-TIDENS INVERKAN PÅ DINA AKTIER

Förutsatt att du har en jämn riskspridning på dina aktier i form av många aktier eller fonder så är tiden din främsta vän. Genom att beräkna den sk standardavvikelsen på historiska kurser så kan man se att sannolikheten för negativt resultat minskar rejält om du verkar på börsen under lång tid.

Standardavvikelsen är inte den genomsnittliga avvikelsen utan ett mått på den genomsnittliga avvikelsen. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse. Formeln för att räkna ut standardavvikelsen finns att hämta i excel. Se nedanstående beräkning...

Medelvärde OMX index 2008-2014     8%
  Max 33%
  Min -17%
(σ) Standardavvikelse 2008-2014  25%

Slutsats : Det är mer sannolikt att man kommer att ligga plus i sin aktieportfölj om man behåller sina aktier/fonder under en längre tid.